Limburg aan de slag met partnerprojecten om gemeentebesturen extra te ondersteunen

25.10.2013 | # # # 
Deel dit bericht
provinciehuis Limburg

De provincie Limburg  past haar werking aan om de 44 gemeentebesturen nog beter te ondersteunen. Dat is het resultaat van een diepgaande analyse die het consultancybureau E&Y  in 2011 is gestart en waarvan de resultaten nu bekend zijn. “Wij zijn nu al een partner van de gemeentebesturen en ondersteunen hen vanuit verschillende expertises”, aldus gedeputeerde Igor Philtjens. “Met onze gemeentebesturen willen we samen werken aan het Limburg van morgen. Naast ons bestaand aanbod, starten we verschillende partnerprojecten waarbij alle lokale besturen nog meer gerichte ondersteuning krijgen van provinciale medewerkers. De eerste zeven gaan nu van start.  Doelstelling is om de provincie volledig zij aan zij met de lokale besturen te laten functioneren als een echte partner.”

De studie van het consultancybureau Ernst & Young, in opdracht van het provinciaal bestuur, hield onder meer een bevraging in bij alle Limburgse gemeentebesturen. De gemeentebesturen worden geconfronteerd met steeds complexere opdracht en hogere verwachtingen, terwijl de financiële ruimte eerder afneemt. Een belangrijke vaststelling is dat de meerderheid van de gemeenten vindt dat de provincie vandaag al een uitgebreide waaier aan diensten en producten aanbiedt. “Tegelijkertijd zijn deze gemeenten vragende partij voor een vernieuwd en beter samenwerkingsmodel met de provincie als een partner”, zegt gedeputeerde Igor Philtjens. “Wij passen ons hieraan aan. Op die manier versterken we onze toegevoegde waarde voor de lokale besturen.”

Unieke Limburgse structuur  maakt partnerrol mogelijk

Limburg heeft, in tegenstelling tot andere Vlaamse provincies, geen grote centrumsteden. De provinciale structuur kan dan ook een unieke rol opnemen. Een rol die ervoor zorgt dat we onze krachten bundelen en virtueel één grote stad zijn. “Door onze expertise en schaalgrootte toe te voegen, ontzorgen we de lokale besturen en zorgen we voor extra inkomsten. Denk maar aan de gezamenlijke energieaankoop onlangs waarbij we 20 miljoen euro bespaarden voor de gemeenten”, aldus gedeputeerde Philtjens.

kenniscentrum provincie Limburg

Partnerprojecten maken de weg vrij

Binnen de provincie zijn nu verschillende partnerprojecten geselecteerd om gemeenten te ondersteunen. Provinciale medewerkers zullen gestalte geven aan de frontoffice voor de gemeenten. “Lokale ouderenzorgbeleidsplanning is een belangrijk partnerproject dat gelanceerd werd en waarbij de frontoffice bekijkt hoe lokale besturen hun ouderenzorgbeleidsplanning kunnen verbeteren.  Regelmatig zullen provinciale medewerkers de lokale diensten ter plaatse versterken. Samen zullen ze de lokale dossiers bestuderen en komt de kennis en ervaring binnen het provinciehuis integraal ten dienste van de gemeenten”, vertelt gedeputeerde Smeets. “Deze provinciale medewerkers worden degelijk voorbereid op deze taak. Zij zullen de lokale besturen nog meer gidsen en ondersteunen doorheen de moeilijke uitdagingen die hun wachten en begeleiden op hun weg”, aldus gedeputeerde Vandenhove.

Partnercatalogus illustreert partnerwerking

Het nieuwe samenwerkingsmodel duikt op in bestaande en nieuwe communicatiemiddelen. Nieuw is de partnercatalogus, die het huidig provinciaal aanbod clustert in oplossingen voor gemeentebesturen via 59 vragen en antwoorden. Deze catalogus staat online open voor gemeentebesturen en wordt verder ingevuld naargelang de provincie meer groeit in het samenwerkingsmodel. Via een maandelijkse nieuwsbrief blijven we terugkoppelen over alle vorderingen en evoluties binnen het project.

> Lees het artikel in de krant (.pdf)