‘Limburg 1914-1918. Kleine verhalen in een Groote Oorlog’ verenigt Limburgse gemeenten in unieke lokale projecten

23.11.2018 | # # # # # # 
Deel dit bericht
Limburg 1914 - 1918

De voorbije 4 jaar werden er in Limburg maar liefst 109 lokale initiatieven gerealiseerd in het kader van ‘Limburg 1914-1918. Kleine verhalen in een Groote Oorlog’. Op 11 november 2018 liep dit participatieve herdenkingsproject ten einde, precies 100 jaar na het einde van Wereldoorlog I.

We blikken zeer tevreden terug op dit unieke project dat de 44 gemeenten met elkaar verbonden en versterkt heeft. 109 lokale realisaties konden dankzij dit project genieten van financiële ondersteuning. Ze zetten talloze kleine verhalen uit Wereldoorlog I in de kijker met als doel ze te bewaren voor de volgende generaties. Dit is een meer dan geslaagd participatief project mét internationale uitstraling.

Limburgse gemeenten bundelen krachten in 109 projecten
Dit 4 jaar durende participatieve project bracht de 44 Limburgse gemeenten in beweging, liet hen de krachten bundelen en maakte hen één in de herdenking van de Groote Oorlog. Dit unieke project bereikte duizenden mensen, jong en oud, met niet minder dan 109 lokale projecten. Mede dankzij de ondersteuning van de provincie Limburg slaagden ze erin de herinneringen levend te houden. In totaal werd ruim 570 000 euro aan subsidies toegekend. Deze ondersteuning leverde een substantiële bijdrage aan de realisatie van 109 projecten met een totale projectkost van maar liefst 1 672 884,79 euro. Daarnaast zijn er nog heel wat niet-gesubsidieerde lokale initiatieven die onder de noemer ‘Limburg 1914-1918. Kleine verhalen in een Groote Oorlog.’ prachtige dingen gerealiseerd hebben.

Ook ‘Dit Zien Wij’, de fototentoonstelling met 88 erfgoedbeelden, werd georganiseerd door het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed en bracht talloze kleine verhalen onder de aandacht. 44 historische beelden werden geconfronteerd met 44 beelden van nu. De hedendaagse beelden waren het resultaat van een succesvolle fotowedstrijd en toonden wat de Limburgers graag bewaard willen zien als ‘erfgoed van de toekomst’.

Limburg 1914-1918. Kleine verhalen in een Groote Oorlog
‘Het stimuleren en ondersteunen van Limburgse initiatieven die focussen op de invloed van de eerste Wereldoorlog op het dagelijks leven in Limburg’, dat was de insteek van dit participatieve project. De respons was overweldigend, lokale initiatieven bleken de sleutel tot een schat aan ‘kleine verhalen’. Deze verhalen zijn immers een heel interessante bron van informatie, het is dan ook erg belangrijk dat ze verteld worden en zo bewaard blijven voor de volgende generaties. Het geheel van deze 109 projecten maakte ‘Limburg 1914-1918’ tot een overweldigend succes. Een succes dat extra glans kreeg door de nationale én internationale erkenning die het oogstte.

In 2015 kreeg het globale project een ‘Special Mention of the Jury’ tijdens de uitreiking van de Europa Nostra-awards (EU Prize for Cultural Heritage) en de helmensite in Halen werd genomineerd op de Febe Elements-awards, de prijzen van de Belgische betonindustrie. Het multimediale luik van het project ‘Limburg 1914-1918’ (o.a. de tentoonstellingsfilm ‘Limburg 1914-1918’, uitgebreide storytelling op facebook en de kortfilm) kreeg het jaar nadien van een Europese jury een Heritage in Motion award in de categorie ‘films en video’s’. Daar bovenop kende de jury ‘Limburg 1914-1918’ unaniem de hoofdprijs ‘Best Achievement Award’ toe. In 2017 volgde dan de kroon op het werk met het behalen van de titel ‘The Best in Heritage – Project of influence’, niets minder dan de wereldtitel in de erfgoedsector.

We hebben de kleine verhalen uit de loopgraven gehaald en o.a. via de multimediale tentoonstelling tot bij de 860.000 Limburgers gebracht, met één doel voor ogen: nooit vergeten. Met resultaat! Dat de internationale erfgoedgemeenschap het globale project meermaals bekroonde, is een zeer mooie erkenning en toont het nut en de noodzaak voor dergelijke projecten aan. We zullen in de toekomst het Limburgse erfgoed dan ook via deze hedendaagse, vernieuwende wegen blijven benaderen.

44 helmen in Halen als blijvend symbool
44 betonnen Stahlhelmen begonnen in 2014 aan een reis door de provincie en werden in 2015 door de 44 gemeenten gedecoreerd. De helmen werden in 2016 verzameld in Halen, op de plaats waar tijdens de Groote Oorlog, in 1914, de legendarische ‘Slag der Zilveren Helmen’ uitgevochten werd. Deze helmen vormen samen een blijvend herdenkingssymbool. De komende maanden wordt de site verder geoptimaliseerd, onder meer door de plaatsing van een picknickbank en bijkomende toelichting. De site is vrij toegankelijk en makkelijk bereikbaar, ook via het fietsroutenetwerk. Een plek om even halt te houden en stil te staan bij de ‘Groote Oorlog’. Ook na afloop van dit project hopen we de herinnering levend te houden.