LEEUWARDEN VERKOZEN TOT CULTURELE HOOFDSTAD VAN EUROPA

06.09.2013 | # # # # # 
Deel dit bericht
culturele hoofdstad

De Noord-Nederlandse stad Leeuwarden is uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Dat betekent dat Maastricht en de Euregio Maas-Rijn, waartoe de provincie Limburg behoort, naast de titel grijpen. “We hebben niet gewonnen, maar ook niet verloren”, aldus gedeputeerde van Cultuur Igor Philtjens. “Verschillende steden en gemeenten in Limburg hebben de voorbije twee jaar Euregionale samenwerkingen opgezet die onze provincie in de toekomst duurzaam zullen versterken. Die klok kan niet worden teruggedraaid.”

“Eerst en vooral willen we Leeuwarden feliciteren met de verkiezing tot Culturele Hoofdstad van Europa 2018”, aldus Igor Philtjens. “We hebben een dossier voorgelegd dat sterk is en sterk blijft, met grensoverschrijdende perspectieven, maar de jury heeft bewust gekozen voor een kleine stad met een regionaal project. Dat moeten we respecteren. We gaan echter niet bij de pakken blijven zitten, integendeel.”

Maastricht en de Euregio Maas-Rijn mogen de titel van Culturele Hoofdstad van Europa niet dragen, maar hebben wel de voedingsbodem gelegd voor duurzame samenwerking. Igor Philtjens: “De titel van Culturele Hoofdstad draag je voor één jaar, ons cultuurbeleid beoogt artistieke en economische vooruitgang op lange termijn. Belangrijke actoren in de cultuursector in de Euregio Maas-Rijn hebben elkaar gevonden.” Enkele voorbeelden: de samenwerking tussen Muziekodroom in Hasselt en de Muziekgieterij in Maastricht, alsook tussen het Limburgse theatergezelschap De Queeste en het Theaterhuis in Maastricht. Philtjens: “Er is de voorbije jaren heel wat twijfel geuit over de zin en leefbaarheid van grensoverschrijdende culturele samenwerkingsverbanden, vandaag kunnen we stellen dat de Euregio bestaat!”

Maastricht en de Euregio Maas-Rijn liggen op het raakvlak van verschillende landen, talen en culturen. Zij hebben al eeuwenlang ervaring met transnationale uitwisseling. De Euregio inspireert tot een ‘glokaal’ perspectief: de samenwerkingsverbanden die de komende jaren vorm krijgen, zullen globale en lokale ontwikkelingen op een geheel nieuwe manier verbinden. “Limburg zal blijven proberen om bruggen te slaan met de ons omringende regio’s”, aldus nog Igor Philtjens. “Met Nederland, Aken en omgeving, Luik en Vlaanderen. We moeten profiteren van onze centrale ligging, in het midden van de driehoek Brussel-Eindhoven-Luik. Het cultuurbeleid van de provincie Limburg wil de komende jaren investeren, creëren en faciliteren, met de bedoeling om een cultuurklimaat te scheppen dat welvaart genereert. Euregionale samenwerking heeft een grote toegevoegde waarde: over de grenzen heen reiken naar onze buren en verder, op zoek naar de beste vorm van samenwerking om vooruitgang te boeken.”

> Lees de artikels in de krant (.pdf)