“Kleine verhalen in een Groote Oorlog”

22.02.2013 | # # # # 
Deel dit bericht
groote oorlog

Op 4 augustus 2014 is het 100 jaar geleden dat het Duitse leger België binnentrok. Het hele land, ook Limburg, werd meegezogen in vier jaar militaire bezetting. De inspiratiegids “Limburg 1914-1918: Kleine verhalen in een Groote Oorlog”, uitgegeven door het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) in Limburg en haar partners, wil lokale organisaties inspireren bij het uitwerken van herdenkingsinitiatieven en ondersteuning bieden.

Het zwaartepunt van de herdenking van Wereldoorlog I bevindt zich in de Westhoek, maar ook in Limburg zijn tal van verhalen en gebeurtenissen gesitueerd die hun stempel hebben gedrukt op het verloop van de oorlog. Erfgoedwerkers, lokale cultuurprofessionals, cultuurraden, vrijwilligers, toerismewerkers en heem- en geschiedkundige kringen zetten acties op touw om de herinnering aan de Groote Oorlog levendig te houden. De Limburgse Stuurgroep WO I, onder leiding van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, probeert al deze initiatieven te bundelen en te ondersteunen. De inspiratiegids “Limburg 1914-1918: Kleine verhalen in een Groote Oorlog” geeft hiertoe een aanzet.

“Door te werken onder één gemeenschappelijke noemer, met een duidelijk herkenbaar logo en uniforme communicatie, kunnen de verschillende lokale projecten elkaar versterken”, aldus gedeputeerde van Cultuur Igor Philtjens. “Dat biedt voor iedereen een meerwaarde. Daarom wil ik alle betrokkenen oproepen om aan te sluiten bij het overkoepelend Limburgs verhaal. Op die manier kunnen we meer ruchtbaarheid geven aan onze Limburgse geschiedenis en “nieuwe oude” verhalen over Wereldoorlog I onder de aandacht brengen.”

De inspiratiegids schetst een algemene tijdlijn van de Eerste Wereldoorlog, gekoppeld aan enkele markante Limburgse feiten en gebeurtenissen. Daarna volgt een opsomming van de initiatieven die de Stuurgroep WO I zelf neemt. De Limburgse verhalen worden opgedeeld in drie logische fasen: militaire gebeurtenissen uit de beginjaren van de oorlog, de eigenlijke bezetting en tot slot de Duitse terugtocht en de jaren erna. Er worden ook ideeën naar voren geschoven om zelf aan de slag te gaan rond een thema dat aansluit bij de herdenking van WO I.

Gedeputeerde Igor Philtjens: “Hoe gaven mensen de oorlog een plaats in hun leven? Wat was de economische impact van de vele Duitse militaire kazernes in Limburg? Werden mensen tijdens hun werk uitgebuit? Werd er geprotesteerd? Hoe evolueerde de positie van de Limburgse vrouw in onze bezette provincie? Veranderden de lokale politieke machtsverhoudingen? Was er nog plaats voor cultuur in Limburg? Op deze en andere vragen hopen we een antwoord te krijgen.”

Subsidies voor het uitwerken van een herdenkingsinitiatief kunnen worden aangevraagd bij het provinciebestuur van Limburg. Neem hiervoor contact op met het PCCE of de andere leden van de Stuurgroep WO I.

> Lees de artikels in de krant (.pdf)