Investering van 17 miljoen euro in de Limburgse vrijetijdseconomie

28.03.2014 | # # # # # # # 
Deel dit bericht
be-MINE

De Vlaamse regering en het provinciebestuur van Limburg slaan de handen in elkaar. De deputatie en de Vlaamse regering hebben een gezamenlijk plan om de vrijetijdseconomie in Limburg te stimuleren. Ze maken hiervoor samen 17 miljoen SALK-middelen vrij. Dat bevestigen Igor Philtjens, gedeputeerde van Toerisme en Cultuur en Vlaams minister voor toerisme Geert Bourgeois.

“We zijn er van overtuigd dat investeren in toerisme loont. Daarom hebben we een sterk gemeenschappelijk plan uitgewerkt waarin we kiezen voor een beperkt aantal strategische toeristische projecten”, aldus minister Bourgeois. Gedeputeerde Philtjens vult aan: “Door dergelijke aanpak kunnen we de middelen bundelen en voorkomen we een versnippering over vele kleinere projecten zonder impact. Door samenwerking en een gemeenschappelijk plan kunnen we méér betekenen voor de Limburgse vrijetijdseconomie.”

17 miljoen voor de businesscase vrijetijdseconomie

In het SALK, het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat, is een ‘businesscase vrijetijdseconomie’ geformuleerd. Om daar uitvoering aan te geven, nam de deputatie gisteren een positieve beslissing rond de financiering van een plan voor de Limburgse vrijetijdseconomie. Vandaag doet de Vlaamse regering hetzelfde.

Het zwaartepunt ligt op de versterking van de toeristische positionering van Limburg binnen de thema’s mijnerfgoed, kindvriendelijk erfgoed en landschapsbeleving. Hiervoor wordt 8 miljoen euro uitgetrokken, waarvan de helft door de Vlaamse regering wordt gefinancierd en de helft door het provinciebestuur van Limburg. De middelen worden geïnvesteerd in de volgende deelprojecten:

  • Er wordt ingezet op een verbinding en gezamenlijke ontsluiting van de verschillende mijnsites binnen één geheel.
  • Het mijnmuseum in Beringen krijgt een bijkomende financiële impuls voor een sterke belevingsvolle uitwerking.
  • Het project van Koen Vanmechelen in het park van Zwartberg wordt publieksgericht toeristisch ontsloten.
  • Op een aantal typische landschapsplekken worden landmarks ontwikkeld én verbonden vanuit een centraal toeristisch-artistiek concept (uitkijktorens, logies …).
  • Het Gallo-Romeins museum, Bokrijk, Alden Biesen en het mijnmuseum worden ingeschakeld in een kids-coole en speelse ‘reis door de tijd’ in Limburg.
  • Er wordt een mobiele unit ontwikkeld in een hoogwaardig design, de Limburg-Pod, om in te slapen of te vergaderen en die op de verschillende toeristische hotspots kan geplaatst voor een exclusieve beleving.

Naast deze projecten zal de Vlaamse regering ook investeren in een aantal andere projecten: de verdere uitbouw van Alden Biesen als toeristisch centrum (1,7 miljoen euro), de ontwikkeling van de Rentmeesterswoning als verblijfsaccomodatie (6,3 miljoen euro) en de ontwikkeling van de terril in Beringen als avonturenberg (als onderdeel van be Mine) (1 miljoen euro).

  • Alden Biesen: in Alden Biesen zal er een belevingsvolle attractie worden gerealiseerd die het toeristisch potentieel van Alden Biesen maximaal zal valoriseren. Daarbij zal ook aandacht zijn voor de koppeling van de site Alden Biesen met de stad Bilzen.
  • Rentmeesterswoning: de als monument beschermde Rentmeesterswoning zal worden gerestaureerd en herbestemd als trekker voor een nieuwbouw hotelontwikkeling op de aangrenzende gronden. De Rentmeesterswoning zal hierbij niet enkel complementair zijn met de attractiepool Alden Biesen, maar als uitvalsbasis functioneren naar het bredere Zuid-Limburgse kastelenlandschap.
  • Avonturenberg Beringen: de mijnterril in Beringen zal worden uitgebouwd tot een toeristisch-recreatieve attractie die bovendien als landmark in de omgeving zal functioneren. De mijnterril zal worden ontsloten door trappartijen, wandelpaden en uitkijkplateaus. Er zullen klim- en klouterconstructies worden aangebracht gericht op een brede doelgroep en op de top zal een artistieke installatie worden geplaatst. De belichting van de installatie zal de terril ’s avonds als landmark accentueren.

“Met deze projecten maken we een mooie combinatie tussen Toerisme en Onroerend Erfgoed”, aldus minister Geert Bourgeois. “We zorgen ervoor dat het prachtige erfgoed dat Limburg rijk is, zoals de site Alden Biesen en het mijnerfgoed worden gevaloriseerd, nieuwe bestemmingen krijgen en op die manier bijdragen aan het versterken van de vrijetijdseconomie in Limburg.”

“Alles samen gaat het over een totale investering van 17 miljoen euro. De baan is nu definitief vrij voor een van de belangrijkste investeringen in de toeristische sector sinds decennia”, stelt Limburgs gedeputeerde Igor Philtjens.

Meer toeristen en meer werkgelegenheid

De projecten zullen de attractiviteit van Limburg verhogen. Dat betekent meer toeristen, een langere verblijfsduur en meer bestedingen. Dat zorgt voor meer omzet voor de toeristische ondernemers en meer werkgelegenheid voor de Limburgers. De investeringen zullen dus voor bijkomende jobs zorgen in de vrijetijdseconomie. Het gaat daarbij niet alleen om directe tewerkstelling bij de toeristische kernattracties, maar ook en vooral om afgeleide werkgelegenheid bij logies, restaurants, cafés.

Igor Philtjens: “De vrijetijdseconomie is één van de speerpunten van het SALK. En terecht. Het levert nieuwe jobs op én zorgt voor extra inkomsten voor de Limburgse economie. Het indirecte effect is dus nog eens een stuk groter. In een volgende stap gaan we daarom de brug maken naar lokale ondernemers, want ook voor hen komen er nieuwe kansen: meer toeristen, nieuwe belevenissen, betere toeristische infrastructuur. Via SALK en EFRO-fondsen, maken we voor ondernemers extra middelen vrij. Dit jaar nog dienen we daarvoor projecten in. En nu al start er een proefproject, gesubsidieerd door het Agentschap Ondernemen, waarbij we de samenwerking tussen gemeenten en lokale ondernemers willen versterken.”

“De vrijetijdseconomie wordt vaak onderschat”, meent minister Geert Bourgeois. “Maar het toerisme is in Limburg goed voor 17.000 arbeidsplaatsen. Elk miljoen euro omzet dat erbij komt, is meteen goed voor 10 directe en 5 indirecte arbeidsplaatsen. Het toerisme heeft in Limburg heel wat troeven om verder door te groeien tot een economische speerpuntsector. Toerisme zorgt bovendien voor duurzame jobs voor laaggeschoolden, die je niet kan delokaliseren. Daarbij mogen we niet vergeten dat het de private sector is die de werkgelegenheid moet schapen. Vanuit de overheid moeten we de juiste hefbomen inzetten om te zorgen dat dit mogelijk wordt.”

Vertrouwd, uniek én vernieuwend

Het plan vertrekt vanuit de bekende sterktes: het landschap, het erfgoed en het mijnverhaal. Er wordt verder ingezet op de versterking en verbinding van deze elementen, maar zeker ook op vernieuwing. “Die versterking en innovatie van het toeristisch aanbod, zal Limburg nog sterker op de kaart zetten in binnen- en buitenland. De projecten zijn afgelijnd en kunnen nu snel in uitvoering gaan. Limburg heeft de troeven in handen, vele goede nieuwe ideeën, en nu ook de middelen. Vandaag wordt een stevige impuls gegeven aan de vrijetijdseconomie en de toekomst van Limburg”, besluiten gedeputeerde Philtjens en minister Bourgeois.

> Lees de artikels in de krant (.pdf)