Investeren in mensen: opleiding tot gemachtigd opzichter

07.06.2018 | # # # # 
Deel dit bericht
Gemachtigd opzichter

De dagelijkse inzet van de gemachtigd opzichter is niet te onderschatten. Het aantal gekwetste jongeren bij een verkeersongeval daalde in onze provincie met 57 procent.

Gemachtigde opzichters helpen kwetsbare groepen zoals scholieren, kinderen, ouderen en mensen met een beperking om veilig de straat over te steken. Vooral in schoolomgevingen tijdens de ochtend- en avonddrukte blijkt dit van groot belang. Naast een veilige, herkenbare inrichting van de schoolomgeving is dit menselijke kapitaal van onschatbare waarde.

De opleiding van en kandidaat-gemachtigd opzichters bestaat uit drie uur theorieles en een halve dag praktijk. De minimumleeftijd is 18 jaar. Daarna stelt de burgemeester hen aan en mogen ze hun bevoegdheden uitoefenen in de gemeente waar ze gemachtigd zijn. Sporadisch mogen ze ook optreden in andere Limburgse gemeenten.

Er werd dit jaar voor de negende keer een provinciale opleiding tot gemachtigd opzichter georganiseerd. 488 vrijwilligers ontvingen hun machtiging in het provinciehuis. Een dikke proficiat en alvast bedankt voor jullie inzet!

Meer informatie op www.limburg.be/gemachtigdopzichter