Het nieuwe wonen

Deel dit bericht

Kijk naar de woningmarkt: nog niet zo lang geleden woonde wie ouder of met pensioen was op de buiten en drumden jonge gezinnen samen in de stad, dromend van het moment dat zij op hun beurt op de buiten konden gaan wonen. Nu nemen senioren stormenderhand de stedelijke en gemeentelijke centra in, waar ze kiezen voor comfortabele appartementen, dicht bij de winkels of een terrasje. Een gevolg is dat sommige gebieden ontvolken of dat de kwaliteit van de huizen achteruitgaat.

We zullen goed moeten nadenken hoe we iedereen een plaats geven binnen die verschuivingen. En originele formules ontwikkelen waarbij generaties kunnen leven in geïntegreerde woningen en waarbij privacy gekoppeld wordt aan contactmogelijkheden: een LimBrug-formule waarbij jong en oud elkaar ondersteunen.

Nieuwe vormen van samenleven zijn bovendien sterke remedies tegen vereenzaming en sociale isolatie, en ze verhogen het veiligheidsgevoel. Daarnaast zie ik twee specifieke problemen waar moet aan gewerkt worden. Ten eerste: hoe kunnen we er blijven voor zorgen dat jonge gezinnen nog kunnen kopen. Er wordt later of soms zelfs niet meer geërfd. En het startkapitaal voor een eigen woning wordt almaar moeilijker bij elkaar te krijgen. Mede door de steeds hogere eisen voor isolatie en woonkwaliteit. Nieuwe afbetalingsformules, waarbij bijvoorbeeld de grond op zeer lange termijn gehuurd wordt, maar ook nieuwe waarborgformules zullen nodig zijn. Ten tweede, en een nog groter probleem: de huurmarkt. Daar is een onevenwicht tussen vraag en aanbod. Als je vandaag een winkelpand wil huren, zit je in een zetel als het op onderhandelen aankomt, want er is veel meer aanbod dan vraag. Voor een huurwoning of -appartement is het net omgekeerd. Het is ontzettend moeilijk om nog een betaalbare woonplek te vinden, in het bijzonder voor alleenstaanden en mensen in kansarmoede. Omdat hier de vraag groter is dan het aanbod. Onze gemeenten en gemeentelijke woningmaatschappijen moeten het tempo waarin ze woningen bouwen en innoveren verhogen.

“We moeten nadenken over originele formules, waarbij generaties samen kunnen leven in geïntegreerde woningen, die privacy koppelen aan contactmogelijkheden: een limbrug-formule waarbij jong en oud mekaar ondersteunen. Nieuwe vormen van samenleven zijn bovendien sterke remedies tegen vereenzaming en sociale isolatie en ze verhogen het veiligheidsgevoel.”

Ik wil mijn visie op Limburg delen en schets mee voor Limburg

Schets je mee?

Wil je graag nog meer lezen over mijn visie op Limbruggen?

Bestel het boek