Fietsparadijs Limburg wordt nog veiliger

28.06.2013 | # # # # # 
Deel dit bericht
Fietsbrug over het kanaal

Op voorstel van gedeputeerde Igor Philtjens besliste de deputatie gisteren om alle houten fietsersbruggen te behandelen met een antisliplaag. De provinciale en gemeentelijke overheden in Limburg plannen dit jaar voor 1,5 miljoen euro investeringen in de veiligheid van het 2 000 km lange toeristische fietsroutenetwerk.

“Zeven jaar op rij ‘Fietsprovincie van het Jaar’ en 2 miljoen fietsers per jaar: dat moet je verdienen”, beseft gedeputeerde van Toerisme en Cultuur, Igor Philtjens. “Limburg kan maar Fietsparadijs blijven als we het hoge kwaliteitspeil van ons fietsroutenetwerk kunnen behouden. We moeten er voor blijven zorgen dat onze fietspaden comfortabel, goed onderhouden en veilig zijn. Het wegwerken van onveilige situaties is daarom mijn prioriteit.”

Antisliplaag op houten fietserbruggen

Het toeristische fietsroutenetwerk in Limburg telt 17 houten bruggen. Idyllisch om over te fietsen, maar bij regenweer liggen die er zeer glad bij, met valpartijen tot gevolg.
Op voorstel van gedeputeerde Igor Philtjens besliste de deputatie van de provincie Limburg om hieraan te verhelpen. Gemeenten kunnen deelnemen aan de samenaankoop van een antisliplaagverf. Het product is onlangs nog succesvol getest op het brugje over de Prinsenloop in Neerpelt. De provinciale serviceteams zullen dit op de andere fietsersbruggen aanbrengen.

Daarnaast brengen de Limburgse gemeenten op het fietsroutenetwerk ook bijkomende belijning aan die de veiligheid van de fietser verhogen (bv. ribbelstroken ter hoogte van afsluitpaaltjes).

Al helft van oversteekplaatsen aangepakt

Ook de veiligheid op de kruispunten van het fietsroutenetwerk met gewestwegen wordt verder verbeterd. Samen met Wegen en Verkeer Limburg bracht Toerisme Limburg 144 oversteken die meer beveiliging verdienen, in kaart. Voor 42 hiervan is in 2011-2012 al een dossier opgestart voor de ‘realisatie van verkeersveiligheidsbevorderende maatregelen voor fietsers’. Voor 2013-2014 is een 30-tal nieuwe dossiers ingepland.

Ook NV De Scheepvaart, die de jaagpaden langs de kanalen beheert, heeft de voorbije jaren sterk geïnvesteerd in de verbetering en beveiliging van fietspaden.

Pionier vernieuwt fietspadennetwerk

Als pionier van het toeristische fietsroutenetwerk in Vlaanderen is Limburg twintig jaar geleden al begonnen met de aanleg van fietspaden met een uitgesproken toeristische functie. Die paden zijn ondertussen toe aan een grondige onderhoudsbeurt. Meestal volstaat het om bestaande vrijliggende fietspaden een nieuwe laag asfalt te geven om de attractiviteit, de veiligheid en het comfort voor de fietsers te verbeteren. Maar soms zijn er nieuwe fietspaden nodig om drukke wegen of onveilige oversteekplaatsen te vermijden.

Gedeputeerde Igor Philtjens: “Dit jaar alleen al voorzien we 480 000 euro subsidies voor de verbetering van het toeristische fietsroutenetwerk. Als je daarbij nog eens de investeringen door de gemeenten telt, kom je op 1,5 miljoen euro die geïnvesteerd wordt, alleen in de veiligheid van onze fietspaden.”
“We doen dit om te garanderen dat het Limburgse fietsroutenetwerk een comfortabel, veilig, belevingsvol en attractief fietsparadijs blijft. Fietsparadijs Limburg telt nu al 860 kilometer autovrije of autoluwe fietspaden.” aldus nog Igor Philtjens.

Nog meer investeringen op stapel

Ook de volgende jaren wil het Limburgse provinciebestuur dit investeringsritme aanhouden Samen met de gemeenten worden de investeringsbehoeften ingeschat. Soms moeten de fietsroutes herlegd worden in functie van de uitbreiding van bedrijventerreinen, verkavelingen, natuurontwikkelingsprojecten of andere opportuniteiten.

De belangrijkste geplande investeringen op de gemeentewegen voor de komende jaren zijn:

  1.  Beringen: de aanleg van een nieuw fietspad op het kolenspoor
  2. Bilzen: nieuwe fietspaden in de Spurkerweg en de Heesveldstraat
  3. Dilsen-Stokkem: fietsbrug over de Kantonsweg
  4. Halen: nieuwe fietspaden in de Mosstraat
  5. Hasselt: fietspad langs de Demer (verbinding Hasselt – Kuringen)
  6. Heusden-Zolder: fietspad Everselkiezel en verlenging fietspad (kolenspoor) tot Koolmijnlaan
  7. Lummen: fietspad Langeheidestraat
  8. Maasmechelen: de aanleg van een veilige fietsoversteekplaats op de Zutendaalse Weg
  9. Zonhoven: de aanleg van een nieuw tracé in de omgeving van de Platwijers

Dagelijks 5 onderhoudsploegen op de baan

Provincie Limburg investeert zelf ook intensief in het onderhoud van het toeristische fietspadennetwerk. Iedere dag zijn er 5 onderhoudsploegen onderweg: 3 provinciale onderhoudsploegen van telkens 2 voltijdse medewerkers en 2 sociaal economieploegen. De provinciale ploegen voeren alle werkzaamheden m.b.t. de bewegwijzering uit (onderhoud bebording, omleidingen, uitzetten nieuwe routes …).  De 2 andere ploegen (De Biehal en De Wroeter) maaien rond de palen in het voorjaar, ruimen zwerfvuil tijdens het seizoen en doen onderhoud van bermen in de winter.

De werkingskosten voor het eerstelijnsonderhoud bedragen 66 500 euro op het budget van 2013. Voor de twee sociale economieploegen is dat  250 000 euro per jaar  (waarvan de helft gesubsidieerd wordt via het Vlaams Gewest en de federale overheid).