Eerste solotentoonstelling Sarah & Charles in Z33

15.06.2013 | # # # # # 
Deel dit bericht
Z33, Hasselt.

Met The Suspension of Disbelief nodigt Z33 het kunstenaarsduo Sarah & Charles uit voor een eerste grote solotentoonstelling. In een totaalproject dat verschillende installaties en twee kortfilms bevat, begeeft de bezoeker zich in een wereld vol paradoxen, in een continuüm tussen fictie en werkelijkheid. De tentoonstelling bestaat grotendeels uit nieuw werk, of werk dat nog nooit aan een groot publiek getoond werd.

“Sinds jaar en dag biedt Z33 een platform aan opkomende Belgische kunstenaars met een kritisch oog op de maatschappij of op hun eigen artistieke praktijk. Door jonge kunstenaars op het juiste moment in hun carrière een eerste solotentoonstelling aan te bieden, wil Z33 een katalysator zijn voor de uitbouw van een internationale loopbaan,” vertelt gedeputeerde van cultuur Igor Philtjens. Na o.a. Kris Verdonck, Philip Metten, Frederic Geurts, Ives Maes en Gert Robijns, is het nu de beurt aan het Brusselse kunstenaarsduo Sarah & Charles.

Gedeputeerde Igor Philtjens: “We willen in deze provincie jong creatief en artistiek talent ondersteunen en we zijn daar ambitieus in. Kunstenaars in Vlaanderen en in Europa kennen Z33 al als een plaats waar ze kansen krijgen en komen graag naar hier. Door hierop in te zetten maken we van Limburg een creatieve aantrekkingspool. Laat net dat in deze economisch moeilijke tijden twee kenmerken zijn die we moeten ontwikkelen om er terug bovenop te geraken. Investeren in cultuur is dus ook investeren in economie.”

Multidisciplinair

Sarah & Charles ontlenen hun beeldtaal zowel aan film als theater en beeldende kunst. Ze inspireren zich op cinema, refereren aan narratieve technieken, spelen met de illusie en het theatrale, met “achter en voor de schermen”, met dans, installatiekunst en met de machine van het tentoonstellen op zich.

“Hun werk past perfect bij Z33” zegt Jan Boelen, artistiek directeur van het huis voor actuele kunst. “Door projecten te maken die verankerd zijn in onze samenleving en door maatschappelijke fricties aan de oppervlakte te laten komen, toont Z33 niet de maat, maar de onmaat. Dat is ook wat Sarah & Charles doen: doorheen hun oeuvre spelen ze een spel met de toeschouwer dat zich afspeelt op de grens tussen echt en onecht. Met behulp van de beelden die ze creëren, kneden ze de bewustwording, de ervaring en het (on-)geloof van de kijker. Ze spelen in op de persoonlijke beleving van de toeschouwer, stellen eisen aan zijn verbeeldingskracht en bevragen de kenbaarheid van de realiteit. Met het werk van Sarah & Charles biedt Z33 haar bezoekers weer een andere blik op de dagelijkse werkelijkheid”.

The Suspension of Disbelief

The Suspension of Disbelief, de tentoonstelling van Sarah & Charles in Z33, werkt als een filmische of theatrale totaalervaring. Zodra je de tentoonstelling binnenstapt, kom je in een wereld van tegenstellingen terecht: feit versus fictie, af versus onaf, front- versus backstage. Wat is echt en wat niet? Is dit werk voltooid, of zitten we in de montagefase? Sta ik voor of achter de schermen? Waar stopt de tentoonstelling en waar begint de scenografie?

Doorheen de tentoonstelling wordt continu gerefereerd aan narratieve technieken en komen allerlei cinematografische en theatrale elementen naar voor. We zien een verblindende lichtinstallatie, een groot zilveren gordijn, abstracte theaterdecorstukken, beschrijvingen van geluidseffecten… In het laatste werk in de tentoonstelling, Props for Drama: Suspension of Disbelief, worden die elementen uiteindelijk samengevoegd in een verhalend geheel. In een surreële musical film tegen een geabstraheerde achtergrond die typisch is voor het genre, wordt de kijker meegenomen in een spel van “story within a story” vol onwerkelijke gebeurtenissen. Deze kortfilm, die qua sfeer haaks staat op de rest van The Suspension of Disbelief, is het meesterstuk van deze tentoonstelling.