Eerst voor eigen deur vegen

18.03.2019 | # # # # # # # 
Deel dit bericht
Provinciehuis Limburg

©Robin Reynders ​

Nee, energie is niet mijn bevoegdheid. Duurzaam denken daarentegen wel. Duurzaam in de breedste zin van het woord: het samenspel van welzijn, welvaart en ecologie. Waarbij ik ervan overtuigd ben dat het resultaat niet in grootse uitspraken zit, maar in de praktijk bewijzen waar je voor staat.

Verder kijken dan één legislatuur
Middelen samenbrengen en slimmer werken, daar ligt wat mij betreft de sleutel. Die principes passen we toe als verbinder tussen het lokale en hogere niveaus, maar net zo goed in eigen huis. Het gros van ons patrimonium is meer dan 30 jaar oud. We kunnen wel tegen de mensen zeggen dat ze hun huis moeten verduurzamen, maar wat doen we zelf? Daar zet ik met het team Facilitair Beheer binnen het Provinciebestuur op in. Onze missie? Beslissingen nemen die ook voor latere generaties goed zijn en verder kijken dan één legislatuur.

Daarom zal de provincie eerstdaags een conditiemeting laten uitvoeren voor het hele patrimonium. Een traject wat ik bovendien door een nog aan te werven sustainability officer wil laten opvolgen. Omdat de maatregelen en de impact ervan maar beter van de beste kwaliteit zijn. Omdat er een actor nodig is met de bevoegdheid om dit onderwerp te blijven agenderen en actief af te dwingen.

Klimaatkeuzes hebben niets te maken met de volgende verkiezingen, wel alles met de volgende generaties.

Verder werken
Gelukkig starten we dit traject niet van nul. We hebben de voorbije jaren al hard aan de weg getimmerd: het provinciebestuur kiest vandaag voor 100% groene elektriciteit. We monitoren ook in detail en automatisch het energieverbruik. Zo kunnen we meteen ingrijpen bij abnormale meerverbruiken. We maken het energieverbruik van onze grotere gebouwen trouwens publiek voor verdere bewustmaking. Voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen in de provinciale gebouwen werd al een budget van bijna negen miljoen euro voorzien, met bijvoorbeeld energiezuinige verwarmingspompen en de keuze voor ledlampen.

Duurzaamheid moet basisreflex zijn
Een serieuze inspanning dus, maar we zijn nog niet klaar. Klimaat mag geen opbod worden, maar we moeten de waarheid wel onder ogen zien. Er liggen nog verschillende opportuniteiten in het huidige patrimonium en ook bij nieuwe gebouwen moet duurzaamheid een basisreflex zijn bij elke beslissing.  Energiezuinigheid is ondertussen een basiscriterium geworden bij de beoordeling van de offertes voor nieuwe investeringen.

Rendabele oplossingen in the long run
We zijn dus volop bezig met het klimaat. We zijn er concreet mee bezig. Stuk voor stuk kleine, slimme inspanningen met weinig nieuwswaarde. En dat hoeft ook niet. Want klimaatkeuzes hebben niets te maken met de volgende verkiezingen, wel alles met de volgende generaties. Daarom moeten we bij alle toekomstige investeringen kiezen voor rendabele oplossingen in the long run. En als we al elk eerst voor onze eigen deur vegen, gaan we vanzelf merken hoe snel we samen vooruit gaan.