Dommelhof met Theater op de Markt lid van nieuw Europees Platform

28.11.2014 | # # # # # # # 
Deel dit bericht
theater op de markt

Deze week wordt het officiële startschot gegeven van een nieuw Europees project waarin Dommelhof en Theater op de Markt een prominente rol spelen. Het gaat om het In Situ Platform, een Europees instrument om kunst in de publieke ruimte te promoten in Europa. Slechts 5 van de 24 ingediende projecten werden goedgekeurd. “Deze erkenning mogen we beschouwen als een mooie Europese waardering voor het werk en de ondersteuning vanuit de provincie Limburg aan de ontwikkeling van kunst in de publieke ruimte in Europa”, aldus gedeputeerde van Cultuur en Toerisme Igor Philtjens.

Het In Situ platform is een nieuw instrument in het leven geroepen door Europa. Europa verwacht van de geselecteerde organisaties, waaronder Dommelhof met Theater op de Markt, dat er een communicatie met het publiek ontwikkeld wordt, waarbij het genre van kunst in de publieke ruimte algemeen erkend wordt. Voor het publiek van Theater op de Markt is het de normaalste zaak van de wereld om voorstellingen te beleven op de hoek van de winkelstraat. Tijdens het voorbije zomerfestival ging Theater op de Markt zelfs een stapje verder. Zo speelde de Argentijn Rodrigo Pardo zijn voorstelling FLAT in een hoek van 90 graden tegen een kantoorgebouw op de Kunstlaan. De Belg Benjamin Vandewalle trok met zijn voorstelling door de straten en betrok het straat- en terrasmeubilair, de wandelaars en de reclameborden in zijn dansperformance. Op Europese schaal vinden zulke projecten nog niet op grootschalige basis plaats. Er zijn landen waar het nog steeds zeer omstreden is om de publieke ruimte als podium te gebruiken, laat staan dat er erkenning voor het genre bestaat.

De provincie Limburg heeft echter altijd een progressief beleid gevoerd ten aanzien van kunst in de publieke ruimte. Niet alleen voor de visuele kunsten, maar ook voor de podiumkunsten levert provincie Limburg al jaren inspanningen om samen met Theater op de Markt een toonaangevend en internationaal openluchttheaterfestival te organiseren. “Onze provincie bekleedt een pioniersrol op het gebied van de ontwikkeling en stimulering van die podiumkunstenaars die de openbare ruimte als speelplek kiezen”, stelt gedeputeerde Philtjens.

Nu ook het Europees cultuurprogramma het belang van dit genre verder wil ondersteunen, heeft Dommelhof het engagement aangegaan om deze uitdagende opdracht mee waar te maken. Theater op de Markt is voor Dommelhof dan ook toegetreden tot het In Situ platform en zal de ontwikkeling van communicatie rond kunst in de publieke ruimte helpen ontwikkelen en
implementeren. De plannen hiervoor liggen op tafel, Europa heeft deze goed bevonden, nu is het aan het Dommelhof om hier vorm aan te geven.

Voorgeschiedenis Dommelhof en In Situ

Sinds 2003 heeft Europa het internationaal georganiseerde netwerk In Situ betoelaagd. Dit netwerk verenigt achttien Europese festivals en producenten van kunst in de publieke ruimte. Van de dertien landen in het netwerk wordt België vertegenwoordigd door Theater op de Markt, Dommelhof. Sinds 2007 investeert provincie Limburg in dit netwerk, eerst als partner en sinds 2011 als co-organisator. Op deze manier kan Theater op de Markt al jaren de vinger aan de Europese pols houden voor wat betreft innovatief en bijzonder podiumwerk in de publieke ruimte. Daarnaast kan Theater op de Markt belangrijke Vlaamse artiesten, via het netwerk, financieel en promotioneel ondersteunen.

“Het lidmaatschap van Theater op de Markt in het In Situ netwerk krijgt vanaf nu nog meer belang”, vertelt gedeputeerde Igor Philtjens glunderend. “In Situ heeft immers vanaf 1 november de Europese erkenning gekregen als platform voor kunst in de publieke ruimte.”