Devotie in Beeld in de Provinciale Bibliotheek Limburg

18.05.2017 | # # # # # # 
Deel dit bericht
Devotie in Beeld

Naar aanleiding van de herdenking 700 jaar Sacrament van Mirakel en de zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten opent de Provinciale Bibliotheek Limburg op 20 mei ‘Devotie in Beeld’, een tentoonstelling over volksdevotie in Limburg.

Natuurkrachten, hongersnood, ziekten, oorlogen, branden en armoede vormden tot ver in de twintigste eeuw een voortdurende bedreiging. De mens voelde zich klein en hulpeloos. Hij zocht toevlucht in religie en kerk en in gebruiken die we vandaag volksdevotie noemen: gelovigen richtten kapelletjes en wegkruisen op, vereerden relieken en beelden, bezochten heiligdommen, enz.

“Bedevaartsoorden waren een soort van toeristische trekpleisters avant la lettre. Door deze volksdevotie werd Limburg bij wijze van spreken al in de middeleeuwen op de toeristische kaart gezet. De tentoonstelling  ‘Devotie in Beeld’ toont aan de hand van devotieprenten het belang van de verschillende bedevaartsoorden in Limburg.”, aldus gedeputeerde van cultuur, erfgoed en toerisme Igor Philtjens.

Volksdevotie in Limburg

Maria werd in Limburg al van in de Romeinse tijd vereerd. De eerste bisschopskerk stond in Tongeren en was, volgens de traditie, de eerste aan Maria toegewijde kerk ten noorden van de Alpen. Sinds de volle middeleeuwen hebben vooral kloosterorden en congregaties, maar ook parochiepriesters en broederschappen deze verering zó verder verspreid dat Maria in Limburg alomtegenwoordig was.

Er bestond ook een bloeiende aanbidding tot de heiligen. Naast de patroonheilige genoot in vele parochies nog een tweede heilige een bijzondere verering. Vooral de parochiegeestelijken spanden zich in om ‘hun’ heilige bekend te maken. Bedevaarten gingen deel uitmaken van het ‘vrome’ gemeenschapsleven.

Devotieprenten

Devotieprenten waren een antwoord op het verlangen van gewone gelovigen om hun vroomheid op een duidelijk zichtbare wijze te beleven. Het zijn voorstellingen van Christus, Maria of de heiligen of van Bijbelse taferelen, religieuze symbolen of emblemen en zijn geschilderd of gedrukt op papier of perkament. Ze werden gemaakt om eenvoudige mensen de geloofswaarheden bij te brengen en hen tot meer vroomheid en godsdienstig gedrag aan te sporen.

In de loop van de jaren ontstonden verschillende vormen van devotieprenten: communieprenten, doodsprenten, bedevaartprenten, broederschapsprenten, gebedsprenten enz.

Tentoonstelling

De tentoonstelling ‘Devotie in Beeld’ maakt gebruik van devotieprenten uit de Collectie Limburgensia van de Provinciale Bibliotheek Limburg. De tentoonstelling toont enkel afbeeldingen gemaakt met zuiver grafische technieken omdat die het mooist zijn. De prenten dateren van de 17de eeuw tot het begin van de 20ste eeuw en zijn gegroepeerd per bedevaartsoord. Hierbij komen de belangrijkste bedevaartsoorden in de provincie aan bod.

Behalve de prenten wordt er ook voor elke bedevaartplaats een keuze van boeken of brochures getoond die uitgegeven zijn om de devotie te bevorderen.

Praktisch

Devotie in Beeld
Tentoonstelling van erfgoedstukken van de Provinciale Bibliotheek Limburg
20 mei 2017 tot en met 16 september 2017
Provinciale Bibliotheek Limburg
Gratis te bezoeken tijdens de openingsuren