De natuur inzetten als Limburgse kernaanjager

Deel dit bericht

De ontmanteling van de provinciebesturen plaatst ons voor een nieuwe realiteit. Het is onze plicht om Limburg klaar te stomen voor het geval dat die ontmanteling in de toekomst nóg verder gaat. Ik durf zelfs meer te zeggen: wie opkomt voor het belang en het behoud van het provinciebestuur, moet er vandaag alles aan doen om een context te creëren waarbinnen de provincie overbodig kàn zijn.

Een sterke zonale samenwerking van gemeenten kan het gemis van een provinciaal niveau gedeeltelijk opvangen. Zonale verbanden kunnen het beheer van sommige activiteiten overnemen. We kunnen ook werken aan verzelfstandiging. Kijk maar naar cultuurhuizen zoals Z33.

Toerisme Limburg en POM Limburg
Moeilijker zijn de domeinen waarin de provincie vandaag de overkoepelende initiatiefnemer of financier is. Zoals economie en toerisme. Daar is een Limburg zonder provinciebestuur nefast. Om Limburg klaar te maken voor morgen, is het noodzakelijk om Toerisme Limburg en POM Limburg te versterken voor de toekomst.

Het belang van LRM en UHasselt
Maar zelfs dan ontbreekt er nog iets: sterke aanjagers. In andere provincies vervult een haven of universiteit die rol. Zo’n aanjager is noodzakelijk. LRM illustreert dat perfect. Kijk maar naar de initiatieven die LRM neemt op vlak van investeringen, ontwikkelingen en nieuwe initiatieven. Daarom moeten we vandaag werken aan garanties zodat LRM voor altijd die Limburgse sterkhouder blijft.

UHasselt kan een sterke tweede socio-economische aanjager voor Limburg worden. Ik heb de universiteit beter leren kennen tijdens onze gesprekken over het Hasseltse Begijnhof. Het is dan wel belangrijk dat UHasselt zijn ambitieniveau hoger legt. En zijn werking meer vervlecht met de Limburgse netwerken én de uitdagingen voor onze provincie.

Natuur als derde aanjager
LRM, UHasselt … Om écht sterk te staan, heeft Limburg ook nog een derde Limburgse aanjager nodig. Die moeten we vandaag nog creëren.

De fundamenten liggen er al. De drie Regionale Landschappen dekken Limburg vandaag helemaal af. De structuren en de mensen die achter de Regionale Landschappen zitten, hebben schitterend werk geleverd. Wanneer we ze kunnen helpen om op een hoger en verbredend niveau te werken, dan wordt de Limburgse natuur de perfecte derde aanjager.

Een ‘new deal’ tussen natuurverenigingen, economische actoren, stakeholders uit het brede middenveld en de overheid – vertegenwoordigd door gemeentelijke verkozenen – kan het fundament zijn van een overkoepelend initiatief. Dat zowel het project als de organisatie naar een nieuw niveau tilt.

“Vanuit het LimBrug-principe bouwen we bruggen tussen bestaande en toekomstige krachten. Zo kunnen we het provinciebestuur versterken. En tegelijk onze provincie voorbereiden op een scenario waarin het provinciebestuur misschien toch verdwijnt”

Ik wil mijn visie op Limburg delen en schets mee voor Limburg

Schets je mee?

Wil je graag nog meer lezen over mijn visie op Limbruggen?

Bestel het boek