Cultuurplatform Limburg blikt terug én kijkt vooruit

22.11.2017 | # # # # # # # # 
Deel dit bericht
Cultuurplatform Design

 

Via het Cultuurplatform Limburg genereerde en faciliteerde de provincie Limburg de voorbije jaren intensieve samenwerkingen rond verschillende kunstdisciplines. Op 1 januari 2018, wanneer de provinciebesturen niet langer bevoegd zijn voor o.m. cultuur, nemen Mooov (film), Motives for Jazz (jazzmuziek) en Z33 (design) de taken van de respectievelijke platforms over.

De platformwerkingen in Limburg zijn een uniek gegeven. Ze stelden de cultuursector in staat om de krachten regionaal te bundelen in programmatie, productie, communicatie en talentontwikkeling.

Een bondige terugblik en vooruitblik in een filmpje

Om kort terug te blikken, partners en publiek te danken én ook de overgang van Zebracinema naar Mooov, de samensmelting van Cultuurplatform Design met Z33 en de voortzetting van Motives for Jazz aan te kondigen, lanceert Cultuurplatform Limburg een animatiefilmpje.

Trots

Als we zien hoe deze platformwerkingen de afgelopen jaren zijn gegroeid, dan mogen we niet alleen trots zijn op wat ze allemaal hebben verwezenlijkt, maar moeten we er ook op vertrouwen dat hun meerwaarde niet verloren zal gaan, hun verdiensten niet zo maar verdwijnen.

Organisch gegroeid tot sterke spelers in de regio en daarbuiten

De eerste platformwerkingen ontstonden ondertussen meer dan 20 jaar geleden. In 2009 werden ze bijeengebracht onder het moedermerk ‘Cultuurplatform Limburg’ met elk hun missie, partners en activiteiten binnen één specifieke kunstdiscipline: klassieke muziek, popmuziek, jazz, actuele kunst, design, podium/dans en film.

Kwaliteit verhogen

Op initiatief van verschillende partners uit de sector en ondersteund door het provinciebestuur, zorgde elk van de platforms ervoor dat de kwaliteit van het aanbod, van de communicatie en de samenwerkingen verhoogde.

Dankzij de meerwaarde die voortvloeide uit deze open samenwerkingsverbanden, konden de platformen heel wat moois realiseren en een enorm groot publiek bereiken.

Regionale, nationale en internationale uitstraling

Het gevolg was niet enkel een versterkte bovenlokale werking in elk van de disciplines, maar zelfs een grote regionale, nationale en soms internationale uitstraling. De platformwerkingen  vormen het mooiste bewijs van het devies ‘Alleen ga je sneller, maar samen geraak je verder!’