Bibliotheek Hasselt Limburg, nóg meer bibliotheek voor stad Hasselt en regio Limburg.

04.09.2017 | # # # # # 
Deel dit bericht
Provinciale Bibliotheek Limburg

PBL (c) Robin Reynders

“Samen beter!”. Met deze enthousiaste baseline gaat de Bibliotheek Hasselt Limburg er helemaal voor. Deze nieuwe bibliotheekwerking – een samensmelting van de Provinciale Bibliotheek Limburg (PBL) en de Stedelijke Bibliotheek Hasselt (SBH) – zal vanaf 1 januari 2018 volledig gedragen worden door stad Hasselt.

Aanleiding

In 2014 kondigde de Vlaamse regering aan dat provincies niet langer persoonsgebonden taken op zich mogen nemen. Dit werd in 2016 geformaliseerd in een decreet dat onder andere inhoudt dat de provinciale culturele instellingen zoals de PBL, het Gallo-Romeins Museum en Z33 een nieuwe eigenaar krijgen. De PBL wordt toegewezen aan de stad Hasselt.

Burgemeester Nadja Vananroye: “Dit is voor ons niet zomaar een overname, we gaan met enthousiasme een vernieuwde bibliotheekwerking uitbouwen die niet alleen beide bibliotheken samenbrengt, we willen een werking uitbouwen die resulteert in een nieuwe 3D-bibliotheek. 1 + 1 is 3”

Gedeputeerde Igor Philtjens: “Het is vanuit een bezorgdheid voor cultuur en onderwijs in Limburg dat het provinciebestuur in de naoorlogse jaren heeft beslist om een provinciale bibliotheek op te richten. Een engagement dat we als bestuur nooit hebben losgelaten: investeringen in gebouw, collectie en een vernieuwende werking hebben er al die jaren voor gezorgd dat de PBL een voorbeeldfunctie vervult in het brede bibliotheeklandschap. Dit blijven we doen tot de allerlaatste dag.”

Een logische stap

De PBL neemt door haar geschiedenis en unieke drieledige opdracht als grootste openbare bibliotheek, erfgoedbibliotheek en wetenschappelijke bibliotheek een bijzondere plaats in het Limburgse en Vlaamse bibliotheeklandschap in.

“De PBL is dan ook als bibliotheek met maatschappelijke relevantie voor de regio Limburg een waardevolle aanwinst voor stad Hasselt die op verschillende vlakken haar hoofdstedelijke functie volwaardig wil opnemen.” Aldus Nadja Vananroye.

De PBL en SBH vormen nu al een aanvullend geheel binnen het grondgebied van Hasselt. Ze hebben allebei een zeer goede en betekenisvolle werking, weliswaar met elk hun eigen stijl en accent. Een werking die al langer op mekaar afgestemd wordt onder de noemer ‘Bibliotheken in Hasselt’. Zo werden in het verleden o.a. afspraken gemaakt over aankoop van collecties en over de werking ten opzichte van doelgroepen. Ook werd er samengewerkt in een gemeenschappelijke adviesraad.

De overname van de PBL door stad Hasselt kent een aantal zeer relevante voordelen:

  • Hasselt wil haar rol als centrumstad en onderwijsstad meer dan volwaardig opnemen, de PBL zal hier een belangrijke bijdrage toe leveren;
  • Hasselt wil nog meer inzetten op kruisverbanden tussen de brede bibliotheekwerking, het erfgoedbeleid (archief, musea, erfgoedcel) en het cultuurbeleid (andere culturele instellingen);
  • stad Hasselt wordt door deze overname naast onder meer Brugge partner in het netwerk van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

1 + 1 = 3

Rekening houdend met haar opdracht, de huidige impact van haar werking en haar samenwerkingsverbanden, is stad Hasselt bereid om de PBL over te nemen. Stad Hasselt zal de SBH samenvoegen met de PBL en laten samensmelten tot één sterke werking met zowel een lokale, regionale als Vlaamse impact.

Een werking die zich vertaalt in een nieuwe naam: “De nieuwe naam is Bibliotheek Hasselt Limburg”, vertelt schepen van cultuur Karolien Mondelaers. Deze naam verwijst enerzijds naar de ambitie van stad Hasselt om zich volwaardig te profileren op een hoofdstedelijk niveau, daarnaast naar de historische link met de oorspronkelijke Provinciale Bibliotheek Limburg.

Onder het moto “Samen beter!” creëren we een meerwaarde voor Hasselt en voor heel Limburg. Bibliotheek Hasselt Limburg zal stimuleren tot het opdoen van kennis, reflectie en (culturele) ontplooiing door het best mogelijke bibliotheekaanbod én de bijhorende dienstverlening in Hasselt en Limburg aan te bieden.

De klassieke uitleenfunctie blijft in beide vestigingen centraal staan, met daarnaast de nadruk op studie- en werkfaciliteiten, cursussen, lezingen, workshops, …

Daarnaast zullen accenten gelegd worden:

De centrale werking vanuit de vestiging aan het Dusartplein zal zich hoofdzakelijk blijven richten op studenten, jongeren en gespecialiseerde informatiezoekers, zonder een breed aanbod voor alle Hasselaren uit het oog te verliezen.

De gebieds- en themagerichte werking vertrekt vanuit de vestiging in Kuringen:  het gebouw in Kuringen wordt vernieuwd en heringericht als een ‘belevingsbibliotheek’ voor kinderen, gezinnen en het basisonderwijs.

Een vernieuwde werking die zich vertaalt in tal van voordelen voor de bezoekers.  Zo zal ze het hoogst aantal openingsdagen en –uren in Limburg en Vlaanderen tellen. Ze zal 7 dagen op 7 geopend zijn met 59,5 openingsuren per week. En op termijn zal het ook mogelijk zijn om documenten in te leveren in een vestiging naar keuze.

Er wordt gestreefd naar nog meer slagkracht met dezelfde middelen. “Zo zal een interactieve en doelgroepgerichte bibliotheekwerking zowel binnen de muren van de vestigingen als daarbuiten een mooi alternatief zijn voor de vroegere wijkbibliotheken. Naast de huidige werkingen zoals Bib-aan-huis in bejaardentehuizen, ziekenhuizen en de bib-truck voor scholen, wordt er ook gedacht aan kleine flexibele bib-entiteiten op verschillende locaties zoals bv. het station, de Corda-campus, de jeugdherberg, …”, verduidelijkt schepen van cultuur Karolien Mondelaers.

De overname van de PBL hangt samen met de overdracht van de door de provincie Limburg geïnvesteerde middelen voor werking en personeel aan stad Hasselt. Na uitgebreide inventarisatie en onderhandelingen met de Vlaamse overheid spreken we nu over een budget van 4.953.000 euro. Daarnaast zijn er garanties dat de opdracht en de werking van de huidige PBL en SBH in de nieuwe fusiebibliotheek voor de lange termijn gegarandeerd blijven.

Gedeputeerde Igor Philtjens besluit: “We zijn als bestuur fier op de realisaties die we met de PBL in die meer dan 70 jaar hebben kunnen optekenen. Ik bekijk deze overdracht dan ook met een positieve visie en ben er van overtuigd dat stad Hasselt met minstens evenveel engagement werk zal maken van deze vernieuwde bibliotheekwerking. Dit in het belang van al haar gebruikers en in het belang van onze regio.”

Lees de artikels in de krant (.pdf)