Betonnen Stahlhelmen uit expo Limburg 1914-1918 zwermen uit over heel Limburg

19.02.2015 | # # # # # 
Deel dit bericht
helmen Dusartplein

De afgelopen maand vormde het Kolonel Dusartplein in Hasselt het decor voor de tentoonstelling “Limburg 1914-1918: Kleine verhalen in een Groote Oorlog”. Naast een imposante blackbox waarin de multimediale tentoonstellingsfilm werd getoond, sierden 44 identieke betonnen Stahlhelmen het Dusartplein, dat zelf ook getekend is door (herinneringen aan) de Groote Oorlog. De 44 helmen symboliseren de Duitse bezetting in Limburg. Elke helm vertegenwoordigt één Limburgse gemeente en vertelt via een QR-code een uniek lokaal oorlogsverhaal. Vandaag en morgen
zwermen de 44 helmen uit over heel Limburg, elk op weg naar zijn gemeente. “In alle gemeenten zullen jong en oud aan de slag gaan om het oorlogsverhaal op het betonnen oppervlakte creatief uit te beelden en een boodschap mee te geven. Op deze manier zal dit Wereldoorlog I-project gedeeld en gedragen worden door alle 853.000 Limburgers”, stelt gedeputeerde van Cultuur en Erfgoed Igor Philtjens.

Participatief project

Provincie Limburg haalt met de 44 betonnen helmen en het gekoppelde participatieve project de samenwerkingsverbanden met alle Limburgse gemeenten aan. De gemeenten stimuleren op hun beurt buurtbewoners, lokale verenigingen en jongeren om mee te denken over de creatieve vormgeving en uitwerking van het lokale oorlogsverhaal op ‘hun helm’. Vanaf half februari tot eind april krijgen de gemeenten de tijd om de helm kunstzinnig te bewerken en een boodschap mee te geven. Hiervoor krijgen ze een provinciale toelage van 1 250 euro. Wat is toegelaten? Ongeveer alles, zolang de link met het thema oorlog/vrede behouden blijft.

Inspirerende ontwerpen met een boodschap

Afgelopen week werd door het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) een brainstormsessie georganiseerd om de eerste ontwerpen te bespreken. Nagenoeg alle gemeenten stuurden een vertegenwoordiger. Praktische kwesties werden besproken, diverse ideeën werden toegelicht en de eerste inspirerende ontwerpen bejubeld.

Gemeente Diepenbeek wenst bijvoorbeeld zijn helm te laten bewerken door een kunstenaar in samenwerking met dienstencentrum Sint-Gerardus, dat kinderen met een handicap begeleidt. Gingelom denkt eraan om zijn helm te beplakken met onheilspellende krantenkoppen en silhouetten uit de periode 1914-1918. Gemeente Halen zal zijn helm transformeren naar een historische zilveren pinhelm om de belangrijke veldslag in Halen, de Slag der Zilveren Helmen, te symboliseren. Gemeente Ham en Hechtel-Eksel benadrukken meer de link met het heden. Hechtel-Eksel denkt eraan om hun helm te verbouwen naar een spaarpot, waarmee ze geld kunnen inzamelen voor oorlogsslachtoffers. Gemeente Ham wenst de handjes van de pasgeboren uit 2014 in reliëf op de helm aan te brengen, ter ere van de gesneuvelden uit 1914.

Het provinciebestuur Limburg volgt de participatie op de voet en zal de vorderingen in de gemeenten meermaals in beeld brengen op de projectpagina www.limburg1914-1918.be en
de bijhorende facebookpagina Limburg 1914-1918. Alle (rand)activiteiten, knutselmomenten, etc. zullen er ook per gemeente worden opgelijst.

Laatste tijdelijke halte in Domein Bokrijk

In mei worden de getransformeerde helmen terug samengebracht in Domein Bokrijk, de laatste tentoonstellingslocatie die van 8 mei tot 7 juni gratis toegankelijk zal zijn voor het brede publiek. “De 44 veranderde helmen zullen dan ook een symbolische betekenis dragen: ze weerspiegelen hoe de soldaten in 1914 allemaal identiek naar de oorlog vertrokken, maar in 1918 veranderd en getekend voor het leven terugkwamen”, vertelt gedeputeerde Igor Philtjens. “Tot slot vertrekken de helmen einde juni naar hun laatste rustplaats en zal er een blijvend symbool ontstaan dat de Eerste Wereldoorlog in alle gemeenten en geheel Limburg herdenkt.”

> Lees het artikel in de krant (.pdf)