Beleidsverklaring Philtjens: Sterk Limburg

06.11.2013 | # # # # # # # 
Deel dit bericht
provincie beleidsverklaring

Een sterk Limburg is een Limburg dat haar lot in eigen handen neemt. Dat niet volledig afhankelijk is van anderen. Daarom moeten we ons concentreren op de zaken waar we goed in zijn. En waar we impact op hebben. Een daarvan is onze vrijetijdseconomie. Een verzamelnaam voor verblijfstoerisme, attracties, horeca, recreatie … Maar ook voor de bakker om de hoek die levert aan de lokale B&B of het bouwbedrijf dat een nieuwe attractie construeert. Deze economie is vandaag in Limburg goed voor 36 000 niet-delokaliseerbare jobs. 9,5% van de werkgelegenheid. De overheden moeten nu verder het kader creëren waarbinnen de Limburgse ondernemingen nog extra werkgelegenheid kunnen realiseren. Een groei van 1% op jaarbasis in de vrijetijdseconomie, leidt tot een omzetstijging van 10 miljoen euro of 100 directe en 50 indirecte jobs. We zijn ons ervan bewust dat de vrijetijdseconomie niet de enige oplossing is voor Limburg. Maar het is wel een erg belangrijk stuk van de puzzel.

 

Kwaliteit voor alle limburgers

Een economische toeristische groei mag niet alleen voordeel bieden aan wie direct bij de sector betrokken is. Alle Limburgers moeten ervan kunnen genieten. Daarom moet het beleid harmonieus samengaan met de noden van de lokale bevolking.
Een van de belangrijkste noden is het behoud van de Limburgse authenticiteit. Dat is dé USP van onze provincie. Ondanks de groeiambities moet ze dus zeker intact blijven. We moeten groeien zonder het typische Limburgse karakter op te offeren.
Maar hoe bouwen we Limburg verder uit tot toeristische topbestemming met internationale allure, zonder deze authenticiteit te verliezen? Door in de eerste plaats in te zetten op kwaliteit.

 • Kwaliteit voor de toerist: door het verhogen van de belevingswaarde en de attractiviteit zorgen we dat toeristen langer willen blijven en meer spenderen.
 • Kwaliteit voor de Limburgers: we verhogen de levenskwaliteit, de beleving van de eigen omgeving en creëren we een kader voor nieuwe duurzame jobs in eigen streek.
 • Kwaliteit voor de lokale ondernemers: we bieden ondersteuning zodat ze komen tot een structurele omzetstijging met behoud van winstmarges.
 • Kwaliteit voor steden en gemeenten:  we slaan bruggen en werken samen als kenniscentrum aan één toeristisch concept voor Limburg waarbij lokale initiatieven bovenlokaal worden gepromoot.
 • Kwaliteit voor de Limburgse economie: we zorgen voor een instroom aan geld – permanent en crisisonafhankelijk.

 

Kwaliteit met behoud van authenticiteit

Deze kwaliteitsverhoging willen we in de eerste plaats realiseren via een concrete verbetering van onze grootste troeven en een versterking van onze toeristische waardeketen.

 1. De landschappen zijn onze grootste troef. 50 tinten bronsgroen die we toeristisch moeten ontsluiten en verbinden.De verhoging van de beleving van dat landschap moet gebeuren in perfecte harmonie met de natuur. Zodat de landschappen niet ten prooi vallen aan hun eigen toeristische succes. Een voorbeeld is ‘kunst in de open ruimte’. Door dergelijke projecten moedigen we Limburgers aan om op een andere manier naar hun omgeving te kijken. Er ontstaan nieuwe beelden in het collectieve geheugen die de trots in eigen provincie verhogen. Het enige project in Vlaanderen dat kunst spreidt in tijd en ruimte, lokt bovendien veel extra toeristen.
 2. Fietsparadijs Limburg. We blijven inzetten op de algemene kwaliteit van onze routestructuren. Met een permanente aandacht voor het ABC van ons fietsroutenetwerk: de A van autoluw en autovrij. De B van Belevingsvol. De C van Comfort. Het is dus niet onze misse om MEER kilometers fietsroutenetwerk te realiseren, wel om ze BETER te maken!  Verder willen we 10 toeristische landmarks creëren naast het fietsroutenetwerk. Van originele uitkijktorens tot een wandel-rollercoaster. Dit samen met ons huis voor actuele kunsten Z33. Ook willen we projecten uitwerken die het Fietsroutenetwerk aansluiting geven met onze waterwegen. Recreatie op het water, door bijvoorbeeld toervaarten, kan een extra beleving geven aan de toerist.
 3. Ons mijnerfgoed. We willen het mijnerfgoed uitbouwen tot een internationale troef in Limburg. Door de verschillende sites met hun individuele thema’s te ontsluiten. En fysiek en virtueel te verbinden met elkaar. Fysiek via routes, virtueel met apps en bundelingen van verhalen en anekdotes.
 4. We hebben de ambitie om onze belangrijkste attracties kids proof en kids cool te maken. Zo denken we aan een tijdspaspoort. Waarmee gezinnen in Limburg van tijdzone naar tijdzone reizen. Van het ontstaan van het heelal in de Cosmodrome, en het Gallo-Romeins verleden in Tongeren, via Bokrijk en de Sixties naar C-mine dat de grens vormt tussen verleden en toekomst.
 5. Weersongebonden attracties. Wanneer we het weer buitenspel zetten, kunnen we Limburg het hele jaar door profileren als toeristische bestemming. Zo willen we van Bokrijk een Openluchtmuseum met slechtweergarantie maken. We willen baanbrekend vakmanschap presenteren op een eigentijdse manier. Waarbij bezoekers actief deelnemen aan oude ambachten en in de ateliers zelf de handen uit de mouwen steken. Het moet niet oud zijn om authentiek te zijn.
 6. We investeren in kwaliteitsopschaling bij 100 Limburgse logiesuitbatingen. Dat gebeurt met behulp van een kwaliteitsscan die hen zicht geeft op hun verbeterpunten. Die punten realiseren we met behulp van subsidies en andere financieringsinstrumenten. Zo behouden of verhogen ondernemers hun winstmarges. We hebben onder andere aandacht voor een betere toegankelijkheid voor jong en oud
 7. De ontwikkeling van 10 innovatieve toeristische projecten. Hierbij leggen we een focus op innovatieve logiesbelevingen. Zoals boomhutten die volledig in het landschap opgaan, gecreëerd door Limburgse kunstenaars en creatieve ondernemers. Door bruggen te leggen tussen de beleidsdomeinen versterken we ons imago én dragen we structureel bij tot de ontwikkeling van creatief talent. Het is belangrijk dat Limburg verder uitgroeit tot een dynamische creatieve biotoop. Met ruimte en zuurstof om te experimenteren. Zo’n klimaat trekt de succesvolle ondernemers van morgen aan.
 8. Talents for tourisme: We werken aan de kwaliteitsvolle toeristische medewerkers van morgen. Een onderzoek moet zicht geven op de noodzakelijke capaciteiten voor toeristische medewerkers in het jaar 2020. Door bruggen te leggen met Hogeschool PXL, Hotelschool Hasselt, Universiteit Hasselt, VDAB en Toerisme Vlaanderen komen we tot een gericht en doeltreffend opleidingstraject.

Alles gebeurt vanuit een gezamenlijke totaalvisie die het aanbod in Limburg uitbouwt en stuwt. Door in te spelen op onze veelzijdigheid en door verbindingen te leggen tussen onze belangrijkste troeven.

Alle actoren worden hierin ondersteund door Tourville, een nieuw op te richten creatief onderzoeks- en ontwikkelingsplatform. Tourville wordt ook een incubatiecentrum voor kwaliteit in toerisme. Door de versnipperde Limburgse initiatieven samen te brengen, bundelen we de Limburgse creativiteit. Zo leggen we ook de brug tussen de crea-economie, de vrijetijdseconomie en andere economische sectoren. Denk maar aan de intrinsieke verbondenheid tussen Limburg als fietsprovincie en de internationale successen van Bike Valley.

Kwaliteit als deel van de puzzel

Wanneer al deze puzzelstukken samenvallen, is het belangrijk om Limburg op een sterke manier te promoten als dé kwalitatieve vakantiebestemming. Dichtbij. Gastvrij. En … het hele jaar door dankzij onze weersongebonden attracties. Deze seizoensverlenging zorgt voor een optimale spreiding van de bezoekers. Dat is beter voor de toeristen, de ondernemers en – dankzij het behoud van de rust en de authenticiteit – ook voor de Limburgers zelf.

In een straal van minder dan 2 uur rijden zitten we met een potentieel van 40 miljoen mensen. Zo’n promotiecampagne reikt dus verder dan de vrijetijdseconomie. Ze profileert Limburg ook als een attractieve en sterke provincie. Waar ondernemers hun zaak willen vestigen en een tweede verblijf willen nemen.

Kortom: Limburg exporteert haar gastvrijheid. Door in te zetten op kwaliteitsverhoging, gaat dit de toeristische vraag verhogen. Buiten Limburg én … binnen Limburg. Want één doelgroep die we zeker niet mogen vergeten, zijn de Limburgers zelf. Zij moeten de rijkdommen van hun eigen regio beter leren kennen. Zij moeten meer op vakantie gaan in eigen streek. Aan ons om hen daartoe te stimuleren. Want Limburg is te mooi om niet ontdekt te worden … Ook door de Limburgers zelf.