Beleidsverklaring 2016 Philtjens: Limburg EXTRA LARGE

16.11.2015 | # # # # # # # # # # 
Deel dit bericht
provincie beleidsverklaring

Cultuur is belangrijk voor onze economie en de creativiteit in Limburg. We zullen de Limburgse cultuursector dan ook perfect in startpositie brengen naar een nieuwe, beloftevolle toekomst. Net zoals we onze toeristische sector, die ook een belangrijke economische impact heeft, nog zullen uitbreiden en moderniseren.

  • Een fietsparadijs van meer dan 2000 km.
  • Het enige nationaal park van België.
  • De meest unieke bibliotheek van Vlaanderen.
  • Een archeologisch museum dat tot de wereldtop behoort.
  • Een doorkijkkerk die gekopieerd is tot in China.
  • Het beste circus- en straattheaterfestival van Europa.
  • Het grootste openluchtmuseum van de Benelux.

Limburg EXTRA LARGE

En tegelijkertijd is Limburg niet meer dan een punt. Een stipje op de kaart. In een wereld die continu verandert. Aan een razendsnel tempo. Grenzen vervagen, onze samenleving wordt kleurrijker, auto’s rijden binnenkort vanzelf en met onze smartphone hebben we de wereld op zak.
We zijn beter geïnformeerd dan ooit. Mondiger, kritischer. Alles wordt in vraag gesteld, ook de bestaande staatsstructuren. Limburg moet mee veranderen. Want wie zich niet aanpast, wordt aangepast. We zijn halfweg in deze legislatuur. Met nog drie uitdagende jaren voor de boeg. Een ideaal moment voor zelfreflectie. Hét moment om vooruit te blikken. Ik ben niet verkozen om achteruit te kijken. Niet om tabellen in te vullen. Niet om continu bezig te zijn met wat we morgen NIET meer mogen doen. WEL om positieve dingen in beweging te zetten. Een kader te creëren waarbinnen toekomstige initiatieven kunnen groeien. Zoals de gouverneur zei: uitdagingen als opportuniteiten zien. We mogen Limburg niet onder een stolp plaatsen. We moeten resoluut durven uitgaan van onze kracht. Van Limburg EXTRA LARGE.

Domein Bokrijk

Een goed voorbeeld daarvan is Domein Bokrijk. Bokrijk wordt nog te vaak als scheldwoord gebruikt. Onterecht. Bokrijk leeft. En richt resoluut de blik op de toekomst van ons verleden. Het domein slaat een vernieuwende weg in met ‘Bokrijk Brandmerkt‘. Een project waarbij baanbrekend vakmanschap een hedendaagse relevantie krijgt. Maar we kunnen nóg verder gaan. We moeten nog verder gaan. Laten we van Bokrijk de Corda Campus van de ambachten maken. Waar we jongeren opleiden tot de vaklui van morgen en de afstand tussen onderwijs en bedrijfswereld verkleinen. Waar we monumenten restaureren in samenwerking met vrijwilligers en werkzoekenden die willen leren van onze expertise. Waar start-ups zich
kunnen vestigen. Zo wordt het een proeftuin waar innovatieve producten tot stand komen via oude technieken. Een open huis waar kruisbestuivingen, co-creaties en nieuwe vormen van inkomsten ontstaan. Op die manier slopen we letterlijk en figuurlijk de muren en omheining. Want Bokrijk is er voor iedereen. Het is een trendsetter. De kracht van onze toekomst ligt in ons verleden. Out of the box denken, maakt Limburg EXTRA LARGE.

Gladiatoren in Gallo-Romeins Museum

De nieuwe expo over de Gladiatoren in het Gallo-Romeins Museum kwam er in samenwerking met het Colosseum van Rome. Het wordt een reizende tentoonstelling die in wereldpremière ging. Hier bij ons, in Tongeren. En we gaan nog verder.
Want in 2016 confronteert het museum verhalen en objecten uit het verleden met hedendaagse kunst. Dat gebeurt met ‘The incredible Roman dinner party’ met Marc Lagrange. Door de expo te verhuren aan buitenlandse musea creëren we een
terugverdieneffect. Hiermee geven we Limburg een internationale uitstraling.

Toerisme

Dat is ongelooflijk belangrijk. Ook voor ons toerisme. We moeten onze impact continu verhogen. Door onze troeven te verbinden, versterken, vermarkten. En zo optimaal in te spelen op de behoeften van de toerist. Want die toerist verandert.
Economische en demografische verschuivingen, technologische ontwikkelingen, geopolitiek, sociaal-culturele tendensen, zelfs de schrik voor terroristische aanslagen. Allemaal hebben ze impact op het reisgedrag van de toerist van morgen.
Ook nieuwe gezinsstructuren vragen om nieuwe product-marktcombinaties. Jongeren die voltijds werken, boeken vakanties om uit te rusten, terwijl senioren op zoek gaan naar nieuwe activiteiten. We moeten de noden van de toerist dan ook koppelen aan zijn levensfase en levensstijl, niet meer aan de leeftijd.
En dan is er de technologische revolutie. Toeristen willen ter plaatse extra beleving via apps. Ze boeken online via hun pc, smartphone of tablet. Steeds vaker last-minute. Op die tendens spelen we nu al in. Met onze nieuwe online boekingsmodule.
Hiermee kunnen alle logiesuitbaters in Limburg hun beschikbaarheid online etaleren. Zonder zwaar te investeren in een eigen boekingssysteem en zonder hoge commissies te betalen aan grote internationale boekingsplatformen. Dit doen we om het toeristisch ondernemerschap te versterken. Maar ook om de instroom van toeristen te verhogen, 365 dagen per jaar. En dat is nodig.
Het SALK bevestigt dat de economie van de vrije tijd een speerpuntsector is voor Limburg. Vandaag is onze toeristische sector goed voor 3,6 miljoen overnachtingen per jaar. Voor 1,1 miljard euro omzet. Dat levert jobs op. Jobs die niet-delokaliseerbaar zijn. Onze ambitie moet zijn om NOG beter te doen. Ik breek een lans voor de uitbouw van Flanders Tourist Valley in Limburg. Waar lokale start-ups en buitenlandse bedrijven samen innovatieve toeristische producten en diensten ontwikkelen. Een creatieve hub die pioniert in Limburg en haar succes daarna wereldwijd exporteert. Zoals dat met ons fietsroutenetwerk is gebeurd. Zoals collega Vandeput dat nu ook met Bike Valley realiseert. Zo’n Silicon Valley van toeristische bedrijven in Limburg, zorgt voor extra tewerkstelling. In Parijs en Londen gaan vandaag gelijkaardige hubs van start. Laten we deze Europese driehoek in Limburg vervolledigen. Zodat het zwaartepunt van de toeristische expertise in Vlaanderen naar onze provincie verschuift. Dat is EXTRA LARGE zijn, op lange termijn. William Shakespeare schreef ooit: “De pen is machtiger dan het zwaard.” Want met die pen zetten we plannen op papier, planten we ideeën. Plaatsen we het eerste kleine puntje, dat kan uitgroeien tot een EXTRA LARGE project. Tot een Limburg EXTRA LARGE.

Erfgoed

Kijk naar onze 44 betonnen Stahlhelmen. Een totaalproject in het kader van Wereldoorlog I. Dat begon in het verleden, creatief omging met het heden en nu al een rol krijgt voor de toekomst. Dit project verbindt iedereen in Limburg: 44 steden en gemeenten, jong en oud, kunstenaars en heemkundige kringen Allemaal gingen ze op hún manier aan de slag met hun helm. Het resultaat? 44 unieke creaties die samen één kunstwerk vormen. De helmen krijgen nu een laatste rustplaats in Halen. Op de plek waar in 1914 de Slag der Zilveren Helmen plaatsvond. Dit herinneringspark is niet alleen een blijvend symbool van de Eerste Wereldoorlog in Limburg. Het wordt ook een plaats voor reflectie en creativiteit. Een nieuwe landmark aan ons fietsroutenetwerk. Met 1 doel: nooit vergeten waartoe oorlog kan leiden. Nooit vergeten dat geweld nooit een oplossing is. Dat we bóven geweld moeten staan. Altijd en overal!
In 2016 lanceren we trouwens een nieuw participatief erfgoedproject met de titel ‘Jong redt oud’. Waarin kinderen en groepen jongeren een lokale erfgoedsite of monument adopteren, opruimen, herstellen. Samen met hun school, jeugdvereniging, natuurpunt, heemkundige kring. Op die manier leren jongeren bewust om te gaan met erfgoed in hun buurt. En werken jong en oud opnieuw samen om ons verleden veilig te stellen voor de toekomst.

Fietsparadijs Limburg

Wie aan de Provence denkt, zegt lavendel. Wie aan Rome denkt, zegt het Colosseum. Wie aan Limburg denkt, zegt fietsen. Ons Fietsparadijs ontving de voorbije 10 jaar 20 miljoen fietsers. Van binnen én buiten Limburg. Dé katalysator van de Limburgse toeristische ontwikkeling. En onze grootste attractie, waarvan de 44 steden en gemeenten eigenaar zijn. We kennen het belang daarvan. Daarom ben ik tevreden dat alle lokale besturen dit jaar ons charter verlengden. Waarmee ze aangeven dat ze samen met ons blijven investeren in de kwaliteit van ons fietsroutenetwerk. En dat is belangrijk. Met ons knooppuntennetwerk hebben we een eigen mobiliteitshefboom in handen. Een netwerk dat alle Limburgers de kans geeft om overal veilig en vlot te geraken … met de fiets. Een netwerk dat door de opkomst van de elektrische fiets alleen maar aan belang wint. Limburg staat bekend als pionier in het knooppuntfietsen. En als exporteur. Want intussen is het systeem wereldwijd gekopieerd. Willen we ons imago als vernieuwer behouden, dan moeten we blijven investeren. Blijven innoveren. En dat doen we. Door een extra belevingslaag te leggen boven op onze fietspaden. Fietsen door het water, door de lucht en onder de grond: ze zijn volop in ontwikkeling. Er komt ook een fietsroute door de heide in het Nationaal Park. Maar we gaan nóg verder.

Mijnerfgoed

Met de lancering van de MYN route. Van Eisden tot be-MINE: 73 km. Dat is langer dan de Belgische kust. Dit traject ontsluit onze 8 mijnsites. En laat bezoekers zo kennismaken met ons waardevolle mijnerfgoed. Uniek in Europa.
Maar ook tussen de mijnsites verhogen we de beleving. Met mijngerelateerde ingrepen in het landschap. Met grote eyecatchers die de enorme schaal van de mijnindustrie illustreren. Die de toerist dingen aanleren. Die speels zijn – op een low tech manier. En je uitnodigen om na te denken over de omgeving en de mijnen. Vernieuwende belevingsvolle fietsroutes zoals deze, halen niet alleen nieuwe toeristen naar hier. Ze stimuleren hen ook om hier te overnachten. Om onze economie te ondersteunen. Wanneer wij onze mijnsites belevingsvol ontsluiten, leert dat bezoekers iets over het verleden van onze provincie. Wanneer wij een fietsroute creëren door de heide van het Nationaal Park, brengen we mens en natuur samen. Wanneer wij kunst installeren langs ons fietsroutenetwerk, is dat een versterking van ons toeristisch aanbod. Erfgoed, natuur, cultuur en toerisme zijn met mekaar verstrengeld. Grond- en persoonsgebonden materies ook. We hebben er alle baat bij om te blijven investeren, ook in cultuur.

Ambitie voor Cultuur in Limburg

Het zou onverantwoord zijn de stekker eruit te trekken en te hopen dat iemand anders die er later weer insteekt. Wij willen géén cultuur blackout. We hebben een belangrijke taak. We moeten ervoor zorgen dat wat er vandaag is, minstens
ook morgen nog zal zijn. Daarom blijven we tot de laatste dag inzetten op cultuur. Blijven we jong talent begeleiden, coachen en ondersteunen. Cultuurinitiatieven en evenementen stimuleren. Onze instellingen versterken.

Nieuwbouwproject Z33

Een goed voorbeeld daarvan is het nieuwbouwproject voor Z33 dat eindelijk een voordeur krijgt. Zo wordt het een toegankelijke ontmoetingsplaats voor bezoekers, kunstenaars en alle Limburgers. Hiermee versterken we de fundamenten van dit huis voor actuele kunst. En zetten we in op de ontwikkeling van een kunsteninstelling met bovenlokale en internationale werking. Niet alleen de continuïteit van cultuurinvesteringen is cruciaal. In een veranderende wereld moeten we ons ook bewust zijn van andere vormen van financiering. Zeker in een context waarin Vlaanderen zal bepalen welke en hoeveel middelen Limburg krijgt. We mogen dus niet enkel rekenen op het infuus van de subsidies. We moeten ondernemerschap in de cultuursector stimuleren. Daarom gaan we informatiesessies opzetten. Voor iedereen die in Limburg bezig is met cultuur. Op die manier begeleiden we hen in dit transitieproces. Dat is noodzakelijk. Ons cultuuraanbod mag niet verschralen. Want cultuur is de motor van maatschappelijke groei.

Kenniscentrum steden en gemeenten

Wie staat er nu voor de grootste uitdaging? Onze steden en gemeenten. Meer verplichtingen, meer lasten, minder inkomsten. Veel gemeenten worstelen met hun bestuurskracht. Financieel én organisatorisch. Onze lokale besturen geven zelf te kennen dat ze een partner zoeken die hen ondersteunt. Wij zijn die partner. Met ons vraaggestuurd model van dienstverlening en kennis. Denk bijvoorbeeld aan het aankoopplatform. Via dit platform realiseerden we o.a. de groepsaankoop van energie die ons allemaal zo’n 20 miljoen euro bespaart. Of denk aan het routebureau dat de monitoring doet van het fietsroutenetwerk, aan de Limburg Vakantiegids. Mijn collega’s-gedeputeerden hebben ook al voorbeelden aangehaald hoe ze vandaag binnen hun bevoegdheden onze lokale besturen ondersteunen. Nu de druk op gemeentebesturen verhoogt, is het aan ons om nóg verder te gaan, om nieuwe initiatieven te nemen, en zo het verschil te maken. We moeten vandaag keuzes durven te maken. Doen waarin we sterk zijn. Waarin we een meerwaarde zijn voor steden en gemeenten. Zoals hen helpen om structurele samenwerkingsverbanden met andere gemeenten aan te gaan. Ervoor te zorgen dat de neuzen in dezelfde richting staan. Experts van de provincie durven outsourcen naar lokale besturen om kneldossiers op te lossen. En ons provinciehuis nog meer gastvrij te maken, zodat het een (t)Huis van en voor de Limburgers wordt. Meer dan ooit is en wordt Limburg het enige echte intermediaire niveau. Dát is EXTRA LARGE denken.

Altijd Limburg

De wereld is permanent in verandering. Morgen zal niet zijn wat het gisteren was. Daarom moeten we altijd vooruit gaan. Zeker vandaag. Met ambitie ben ik aan de ambtsperiode begonnen. Met ambitie zal ik de volledige legislatuur blijven verder werken. Samen met mijn sterk team, dat ik wil bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet. Ik zei het vorig jaar al, en het is nog meer dan ooit van toepassing: Een sterk Limburg is een Limburg dat haar lot in eigen handen neemt. De toekomst is wat wij er zelf van maken. Samen. Altijd Limburg.

> Lees de artikels in de krant (.pdf)