Beleidsverklaring Limburg 2018: verbinden, versterken,vermarkten

08.11.2017 | # # # # # # # # # 
Deel dit bericht
Beleidsverklaring 2018

In november vinden jaarlijks de provinciale beleidsverklaringen plaats in de provincieraad. Eén, Sterk, Sociaal en Duurzaam Limburg vormt hierbij de leidraad. Vandaag is het mijn beurt om mijn beleidsacties van 2018 voor te stellen.

Cultuur bepaalt in grote mate de unieke identiteit van Limburg. Ook nu het cultuurbeleid een Vlaamse bevoegdheid wordt, blijven we ernaar streven dat de grote cultuurinstellingen sterk blijven en de kleinere spelers de weg naar ondersteuning vinden. Cultuur is niet langer onze bevoegdheid, maar wel onze bezorgdheid.

We ondersteunen cultuur in Limburg bovendien door het te verbinden met toerisme: onze economie van de vrije tijd. Op toeristisch vlak blijven we innoveren, investeren en evolueren om Limburg als een sterk toeristisch product in de markt te zetten. We ondersteunen de toeristische ondernemer, lanceren nieuwe fietsprojecten en geven erfgoed een hedendaagse relevantie.

Toerisme is in essentie een sector die verbindingen legt tussen prominente schakels van de Limburgse economie en omgeving. Deze verbindingsstrategie kan slechts slagen indien die schakels elkaar versterken en voor een unieke combinatie zorgen. Daarom hebben we het V³-principe gelanceerd: Versterken, Verbinden en dan Vermarkten.

We gaan doelbewust voor een verbindingsstrategie die Limburg uniek maakt. Want erfgoed, cultuur, natuur en toerisme zijn de bouwstenen voor de verdere ontwikkeling van de Limburgse belevingseconomie.

Toerisme

Nog meer groei voor de economie van de vrije tijd

De economie van de vrije tijd is uitgegroeid tot een speerpunt voor onze economie en jobcreatie. Die positieve tendens moeten we de volgende jaren doortrekken. We versterken het toeristische succesverhaal door in te zetten op gastvrijheid, ondernemerschap, beleving en unieke product-marktcombinaties.

De toeristische ondernemers ondersteunen staat voor ons centraal. Want zij verzekeren ons succes. We begeleiden in 2018 uitbaters van kleinschalige logies om hun positie te verstevigen in een markt die almaar concurrentiëler wordt.

Hefboomprojecten met bovenlokale en zelfs internationale uitstraling moeten het aantal toeristen verder doen toenemen, hun terugkeer bevorderen én het toeristische seizoen verlengen. Beleving is daarbij het sleutelwoord. We streven er onder meer naar om de beleving op het fietsroutenetwerk nog te verhogen met een aantal unieke fietsprojecten onder de noemer ‘Cycling Synergy’. Na Fietsen door het Water realiseren we nu ook Fietsen door de Bomen, Fietsen door de Heide en Fietsen onder de Grond. Daarnaast zorgen thematische fietsverbindingen zoals de Mine Trail en het Fruitspoor voor onze toeristische aantrekkingskracht.

Cultuur

Niet langer onze bevoegdheid, wel onze bezorgdheid

Cultuur is meer dan erfgoed en schone kunsten. Het is architectuur, design, mode. Het is een way of life die mee onze unieke Limburgse identiteit bepaalt. We investeren al jaren dubbel zoveel in cultuur als andere provincies. Omdat we geen grootsteden hebben, hebben we het Cultuurplatform gecreëerd. Dat platform houdt de grote instellingen sterk – zoals Z33, Dommelhof, het Gallo-Romeins Museum, de Provinciale Bibliotheek Limburg en Bokrijk – én biedt een stevig netwerk voor de kleinere Limburgse spelers.

Cultuur is belangrijk voor iedereen. Het zorgt voor inspiratie, leidt tot verwondering en scherpt de kritische geest. De voorbije jaren hebben we continue verbindingen nagestreefd tussen toerisme en cultuur. Met positieve effecten op onze welvaart én ons welzijn. We zijn daarom blijven investeren in cultuur tot de laatste dag en hebben onze cultuurhuizen sterk gemaakt. Op 1 januari dragen we een vette kip over aan Vlaanderen, maar niet zonder ervoor te zorgen dat onze kunstenaars nog steeds hun creatief ei kwijt kunnen.

Het Provinciaal Domein Dommelhof – het eerste cultureel centrum in Vlaanderen – evolueerde van cultuurverspreider en vormingscentrum naar artistieke werkplaats voor nieuwe creaties. Het cultuurhuis eist almaar nadrukkelijker zijn eigen plek op in de internationale kunstenwereld.

Erfgoed

Erfgoed hedendaagse relevantie geven

Stenen moeten niet alleen bewaard worden. We moeten ze terug tot leven brengen door er een eigentijdse functie aan te geven. Dat doen we door de lokale bevolking erbij te betrekken én verbindingen te leggen met andere domeinen. Die strategie werpt vruchten af. Bokrijk kreeg een subsidie van 2 miljoen euro voor de expo ‘De Wereld van Bruegel’, die in 2019 gerealiseerd wordt. Het nieuwe mijnbelevingscentrum be-MINE wordt een toeristische hefboom voor Limburg en heel Vlaanderen.

Dankzij een slimme complementaire herbestemming spelen onze mijnen vandaag opnieuw een belangrijke rol. Wanneer we de verschillende sites met elkaar kunnen verbinden, krijgen we een geheel dat meer is dan de som van de delen. Zo ontstaat er een bijkomende troef die Limburg extra large maakt. Be-MINE vormt een symbool van de veerkracht van onze provincie. Maar ook van de kracht van de mens. Daarom vertelt het nieuwe mijnbelevingscentrum be-MINE PIT het verhaal van de mijnwerker. Dit vormt het sluitstuk van de herbestemming van de grootste industriële erfgoedsite van Vlaanderen.

Bokrijk bestaat in 2018 zestig jaar. Maar meer dan ooit is de blik gericht op de toekomst, op de groeiende behoefte aan degelijke ambachtelijke kwaliteit. Het restauratietraject loopt nog tot 2021 en maakt daarmee verbindingen met community’s buiten de museummuren. De restauraties koppelen we aan de kennis over ambachten. Hierdoor wordt Bokrijk de Corda Campus voor de ambachten. We investeren ook verder in de groene omgeving van park Bokrijk en blijven raakvlakken zoeken met actuele ontwikkelingen en ondernemerschap.

Facilitair beheer en kenniscentrum

Het is belangrijker dan ooit om onze werking efficiënt te organiseren. Vanuit dat oogpunt ontwikkelen we onder meer een strategisch aankoopbeleid en een doordachte aankoopvisie. Ook na 1 januari blijven we de waardevolle kennis die we de voorbije jaren in huis ontwikkelden, vraaggestuurd delen met onze lokale partners.

Lees mijn volledige beleidsverklaring hier.

Lees de artikels in de krant (.pdf)