allemaal alken

31.05.2018 | # # # # 
Deel dit bericht

Gedreven door vernieuwing en gebouwd op ervaring hebben we Alken gemaakt tot de fijne plek waar we vandaag wonen. We hebben er hard voor moeten werken maar vandaag is Alken op koers. Vanuit dezelfde fundamenten waar we ons op baseerden de voorbije jaren zetten we samen de koers verder om Alken op de kaart te zetten.

Alken is een vijfsterrengemeente. Het is er heel aangenaam om te wonen, werken, ondernemen, leven én beleven. Maar wij zijn ervan overtuigd dat wat goed is, altijd nog beter kan. We zijn er helemaal klaar voor om met jullie vertrouwen de toekomst van Alken vast te pakken. Met een straf team, een sterk programma en veel ervaring gaan we voor een nog betere gemeente.

Onder het motto ‘allemaal alken’ willen we een open beleid voeren. Een positief beleid met liberale ingrediënten, dat bruggen bouwt en samenwerken bevordert. Een beleid zonder onderscheid voor 11.545 Alkenaren. Voor Alken-centrum, Terkoest én Sint-Joris. We zeiden het al: Alken heeft niet stilgestaan. En wij ook niet! Onze ambities voor Alken groeien elke dag. Een plan is nooit af en evolueert elke minuut. In onze hoofden en binnenkort ook op papier.

Een sterke gemeente is gebouwd op stevige fundamenten. Voor ons moet Alken een gemeente zijn die:

  1. financieel gezond is

We hechten veel belang aan het principe van de goede huisvader. We streven naar een beleid zonder onverantwoorde uitgaven en geloven in samenwerkingen met andere gemeenten, overheden en organisaties om kostenefficiënt te werken. Zo kunnen we onze toekomstplannen realiseren zonder de gemeentelijke belastingen te verhogen.

  1. de burger ernstig neemt

We voeren een beleid zonder onderscheid. U woont, werkt en leeft in Alken en weet dus heel goed wat de troeven en de verbeterpunten van onze gemeente zijn. Daarom willen we naar u luisteren en u de kans bieden om uw mening te geven. Wij willen samen met u de toekomst van onze mooie gemeente bepalen. We voeren geen beleid boven uw hoofd maar willen u met een duidelijk communicatie informeren over onze beslissingen voor Alken.

  1. initiatiefnemers ondersteunt

Onze partij staat voor een bestuurscultuur die openstaat voor initiatief en expertise vanuit de samenleving. Initiatieven dragen bij tot de dynamiek van onze gemeente. Of u nu een handelaar, ondernemer, vrijwilliger, lid van een vereniging, jongere of senior bent: als u een initiatief neemt om de samenhorigheid, de leefbaarheid of het ondernemerschap in Alken te vergroten, dan kunt u rekenen op onze steun.

  1. veilig is

Veiligheid is een absolute must voor elke gemeente om er aangenaam te wonen, werken, ondernemen, leven en beleven. Daarom staan wij voor veiligheid in de breedste zin van het woord. Naast veilige buurten gaan we voluit voor een veilige mobiliteit van, naar en in onze gemeente. Alken is een fiets- en wandelgemeente daarom staat de veiligheid van zwakke weggebruikers voorop.

  1. zorgzaam is

Wij willen aandacht hebben voor de specifieke behoeften van de inwoners van onze gemeente. Alken is een gemeente waar iedereen meetelt en waar voor iedereen gezorgd wordt. Jonge gezinnen moeten de faciliteiten en ondersteuning vinden die ze nodig hebben, ouderen moeten kunnen rekenen op een goede zorgverlening, en iedereen moet toegang hebben tot een gevarieerd aanbod aan vrijetijdsactiviteiten en aangepaste woonvormen.

Deze vijf fundamenten vormen de basis van ons programma waarmee we onze gemeente willen klaarstomen voor de uitdagingen van de toekomst. Waarmee we Alken op kop willen zetten.

Een positief beleid met liberale ingrediënten. Gewoon doen! #allemaalalken