Windmolen Schulen is aftrap van grootschalige restauratiecampagne ‘120 tegen 2021’

19.04.2018 | # # # # # 
Deel dit bericht
Restauraties Bokrijk

De wieken van de windmolen uit Schulen (Herk-de-Stad) draaien weer zoals vanouds in het Openluchtmuseum van Bokrijk. Het is het resultaat van een maandenlange restauratie waarbij de molen volledig in ere werd hersteld. De molen is de eerste realisatie in kader van het meerjarige restauratie-traject met financiële ondersteuning van de Vlaamse regering. Over een periode van 5 jaar komt de volledig collectie onroerend erfgoed in het museum aan bod. 

We zien deze restauraties als een unieke kans voor onze bezoekers: onder de noemer ‘Restauratie 120 tegen 2021’ bieden we hen een pakket aan rondleidingen, activiteiten en publicaties aan. Het is zelfs mogelijk om de restauratiewerken letterlijk vanop de eerste rij mee te volgen. Bovendien haalt Bokrijk de banden aan met de gemeenten van waar het erfgoed oorspronkelijk afkomstig is.

Traject met Vlaamse steun
Het Openluchtmuseum telt meer dan 120 historische huizen, schuren, kapellen en andere constructies. Zij vormen de kern van het museum. Dankzij deze indrukwekkende verzameling onroerend erfgoed is het museum sinds 1996 bovendien beschermd als monument. Tijdens de opmaak van een masterplan voor het erfgoed werd duidelijk dat een grondige en duurzame restauratie van het patrimonium noodzakelijk was. Gelet op de omvang van het project en de complexiteit ervan ging Bokrijk over tot de aanvraag van een meerjaren-premieovereenkomst. De Vlaamse regering kende in 2016 op initiatief van Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, een premie toe van 14,5 miljoen euro aan vzw Domein Bokrijk voor de restauratie van het onroerend erfgoed voor de periode 2017-2021. De provincie Limburg engageerde zich voor de bijkomende financiering.  De totale financiële injectie bedraagt 22,5 miljoen euro.

120 tegen 2021 

De restauratiewerken zorgen voor heel wat bedrijvigheid in het Openluchtmuseum. Tijdens de werken blijft het museum toegankelijk voor het publiek. Bokrijk maakte van de nood een deugd: via viewmasters, uitkijktorens en lage werfafsluitingen kunnen de bezoekers de werken alle dagen van op de eerste rij live volgen. Aloude vakwerktechnieken worden zo opnieuw zichtbaar. Net zoals bij de oprichting van Bokrijk, dit jaar exact 60 jaar geleden, vormen de restauraties een eenmalige belevenis die je wellicht nooit meer zal kunnen meemaken. We willen dat ook de volgende generaties nog lang van dit waardevol erfgoed kunnen genieten. 

In de zomermaanden juli en augustus en tijdens het evenement Open Monumentendag op 9 september zijn er bovendien extra activiteiten, lezingen en rondleidingen ‘achter de schermen’ voorzien.   Ook de website www.bokrijk.be bevat een schat aan informatie over de restauraties. 

De molen maalt weer
De windmolen uit Schulen is het eerste resultaat van dit grootschalige restauratietraject. De molen zal voortaan op verschillende dagen opnieuw draaien en graan malen. Om de waardevolle historische onderdelen te ontzien is dit beperkt tot 200 uren per jaar. Tot 1954 stond de molen in Herk-de-Stad, eerst in de deelgemeente Berbroek en nadien in Schulen. Vervolgens kreeg ze een tweede leven in het Openlucht-museum, net zoals tal van andere historische gebouwen die vanaf de jaren 50 vanuit 44 gemeenten uit heel Vlaanderen naar Bokrijk zijn overgebracht. Elk gebouw draagt een veelheid aan verhalen met zich mee. Daarom maakt Bokrijk van het restauratietraject gebruik om de banden met de lokale gemeenschap aan te halen en de vele herinneringen en anekdotes in kaart te brengen. Via lezingen, specifieke publicaties en kleine evenementen wil Bokrijk – in nauwe samenwerking met de gemeente van herkomst – meer bewustwording creëren bij de inwoners over ‘hun’ erfgoed in het museum.