Open Vld Alken bedankt de gemachtigd opzichters en zet in op meer verkeersveiligheid voor kinderen

26.06.2018 | # # # # # 
Deel dit bericht
Gemachtigd opzichters Alken

Veiligheid is een absolute must voor elke gemeente om er aangenaam te wonen, werken, ondernemen, leven en beleven. Met Open Vld Alken gaan we daarom voor veiligheid in de breedste zin van het woord. Zo willen we Alken uitbouwen tot een gemeente waar iedereen zich veilig en comfortabel kan verplaatsen in het verkeer. De allerzwakste weggebruikers in Alken zijn – net zoals in de meeste andere gemeenten – onze kinderen. Daarom maken we van hen onze prioriteit!

Alken blijft investeren in de veiligheid van de kinderen. Zo zorgen we  voor een veilige, herkenbare inrichting van de schoolomgeving, onder andere door zogenaamde octopuspalen te plaatsen op gevaarlijke oversteekpunten die aangeven dat er dat er schoolgaande kinderen in de buurt zijn. Maar de hoofdpersonages wat betreft de veiligheid van onze kinderen zijn én blijven de gemachtigd opzichters. Zij helpen kwetsbare groepen zoals scholieren, kinderen, ouderen en mensen met een beperking om veilig de straat over te steken. Vooral in schoolomgevingen tijdens de ochtend- en avonddrukte blijkt dit een grote meerwaarde.

Veiligheid prioriteit
Voor ons team van Open Vld Alken, die met de campagne ‘allemaal alken’ naar de kiezers trekt, betekent investeren in een veilige schoolomgeving investeren in gemachtigd opzichters. Ongetwijfeld zijn er nog meer gevaarlijke kruispunten die de kinderen moeten oversteken op weg naar school. Open Vld Alken engageert zich om dit te onderzoeken en te investeren in enerzijds infrastructuur en anderzijds in meer menselijk kapitaal, namelijk de gemachtigd opzichters.

Gemachtigd opzichters en fietsende (groot)ouders bedanken
Dag in dag uit  werken ze op vrijwillige basis mee aan de veiligheid van de schoolgaande jeugd en helpen ze bij het oversteken op gevaarlijke kruispunten. Om de gemachtigd opzichters persoonlijk te bedanken voor hun inzet, trok het team van Open Vld Alken op dinsdagochtend 26 juni 2018 naar de Alkense scholen in het centrum, Terkoest en Sint-Joris. Natuurlijk mochten we de (groot-)ouders die hun (klein-)kinderen veilig naar school brengen niet vergeten. Ook zij verdienen een dikke duim in de vorm van een leuke sleutelhanger! Hoe meer kinderen met de fiets naar school gaan, hoe beter voor de ouders en hoe minder auto’s er op de baan rijden. Hoe veiliger de route, hoe geruster de ouders zullen zijn. Maar bovenal zullen de kinderen op hun beurt ouders aanzetten om zelf ook meer voor de fiets te kiezen voor korte verplaatsingen. Dat komt iedereen ten goede!

Gemachtigd opzichters Alken Gemachtigd opzichters Alken  Gemachtigd opzichters Alken Gemachtigd opzichters Alken Gemachtigd opzichters Alken Gemachtigd opzichters Alken  Gemachtigd opzichter Alken