44 Limburgse gemeenten tekenen kwaliteitscharter voor fietsroutenetwerk

25.03.2015 | # # # # # # 
Deel dit bericht
20 jaar fietsparadijs

Provincie Limburg, Toerisme Limburg en de 44 Limburgse gemeenten hebben een kwaliteitscharter ondertekend. Hiermee engageren ze zich om de volgende jaren het kwaliteitsniveau van het fietsroutenetwerk in Limburg te garanderen. De ondertekening gebeurde naar aanleiding van de viering van 20 jaar Fietsroutenetwerk Limburg. “Het fietsroutenetwerk heeft Limburg toeristisch op de kaart gezet. Met dit charter wil de provincie Limburg verder inzetten op een belevingsvol, kwalitatief en goed onderhouden knooppuntennetwerk. Samenwerking met de gemeenten is hierbij cruciaal”, aldus Igor Philtjens, voorzitter Toerisme Limburg vzw en gedeputeerde van Toerisme.

2 miljoen fietsers per jaar

Het provinciale fietsroutenetwerk is hét uithangbord voor het toeristische aanbod van Limburg. Igor Philtjens: “Fietsparadijs Limburg is een belangrijke reden om naar Limburg te komen. De meer dan 2 miljoen fietsers die we jaarlijks verwelkomen, vormen dan ook een belangrijke motor voor de Limburgse vrijetijdseconomie. Op jaarbasis spendeerden fietsers in Limburg vorig jaar bijna 29 miljoen euro. Maar het netwerk is er niet alleen voor toeristen. Het is er in de eerste plaats ook voor de Limburgers zelf. We hebben al 20 jaar een mobiliteitsmedium in handen. Een netwerk dat alle Limburgers de kans geeft om overal veilig en vlot te geraken met de fiets.”

Inzetten op kwaliteit

Om de tevredenheid van de fietsers te garanderen, zijn de mooie Limburgse landschappen niet voldoende. Ook de kwaliteit van het fietsroutenetwerk en de beleving die de fietspaden bieden zijn van groot belang. Igor Philtjens: “Hiermee maken we in Limburg het verschil. En daarom moeten we die kwaliteit in de toekomst verzekeren en de beleving nog verhogen. Vandaar ons Kwaliteitscharter. De leidraad hier is het ABC-principe: Autoluwe, Autovrije, Belevingsvolle, Comfortabele en veilige fietspaden. Zowel de provincie Limburg, Toerisme Limburg vzw als de Limburgse gemeenten spelen hierin een cruciale rol. Van 2007 tot en met 2014 kende de provincie Limburg meer dan 3,5 miljoen euro subsidies toe aan de gemeenten, voor de uitbouw en de kwaliteit van het knooppuntennetwerk. Dat is bijna 450.000 euro per jaar.”

De basis door de provincie Limburg

Het Charter bepaalt dat de provincie en Toerisme Limburg vzw een algemeen coördinerende rol opnemen. Dat gebeurt via het routebureau. De dienst Mobiliteit en Routenetwerken van de provincie Limburg staat in voor het eerstelijnsonderhoud. Plaatsen van de knooppuntborden en de bewegwijzering, maai- en snoeiwerken, signaleren van omleidingen, kleine herstellingen aan het wegdek … De provincie zet hiervoor permanent vijf onderhoudsploegen in, waarvan twee via sociale economieprojecten (De Wroeter en Biehal). Via de dienst Mobiliteit en Routenetwerken verleent de provincie verder ook ondersteuning aan de gemeenten bij de opmaak van infrastructuurontwerpen van de toeristische fietspaden en de realisatie ervan.

De onmisbare rol van de gemeenten

De 44 Limburgse gemeenten engageren zich voor het tweedelijnsonderhoud: fietspaden borstelen, bermen maaien, bomen sleunen, grote herstellingen uitvoeren aan de routes, picknickplaatsen en zitbanken onderhouden …

Financiële hefboom

Igor Philtjens: “Het kwaliteitscharter dat we zopas tekenden met de 44 Limburgse gemeenten is een belangrijke stap. In tijden dat alle overheden financieel onder druk staan, in tijden van besparingen op besparingen moet je durven keuzes te maken. Met dit charter maken we een duidelijke keuze. Een keuze voor kwaliteit en beleving. Want bovenop het budget voor het reguliere onderhoud van onze fietspaden, voorzien wij in het provinciaal budget een jaarlijks investeringskrediet van 500 000 euro voor de gemeenten die het charter ondertekenden en dossiers indienen. Via een subsidiereglement worden middelen ter beschikking gesteld voor de verbetering van de kwaliteit en voor het verhogen van de beleving op het Fietsroutenetwerk. Op die manier creëren we een hefboom voor de gemeenten. Onze leidraad hierbij is opnieuw het ABC-principe: Autoluw, Belevingsvol, Comfortabel en Veilig. Op deze manier blijft het eerste fietsknooppuntennetwerk ook het beste ter wereld!”

20 jaar Fietsparadijs Limburg

De ondertekening van het kwaliteitscharter viel samen met de viering van 20 jaar Fietsparadijs, op woensdag 25 maart in Herkenrode. Iedereen die bij het Fietsroutenetwerk betrokken is, was aanwezig. Het fietsroutenetwerk werd in 1995 officieel ingehuldigd onder impuls van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en de provincie Limburg. Vandaag, na talrijke onderscheidingen en prijzen, is het voor veel Limburgers hét symbool bij uitstek van het Limburggevoel.

Toekomst

Igor Philtjens: “Het zijn niet enkel de gemeenten die kunnen inzetten op extra beleving. De provincie Limburg trekt hier zelf ook nog middelen voor uit. Ik droom ervan dat we ook de volgende twintig jaar de nummer 1 blijven in fietstoerisme. Met routes die het beste van Limburg op het vlak van landschap, cultuur, natuur en erfgoed combineren. Niet door meer kilometers te creëren, maar wel betere kilometers. Dat kan door op strategische locaties ingrepen te doen of elementen toe te voegen die het landschap en de beleving nog versterken. Bijvoorbeeld door te fietsen over het water, door de bomen, onder de grond, door de heide … Zo krijg je een fietsbeleving met een totale interactie met het landschap, zonder storende auto’s in de buurt.”

Fietsparadijs Limburg is 20 en volwassen, maar de mooiste jaren moeten nog komen…

Meer info: www.toerismelimburg.be

> Lees de artikels in de krant (.pdf)