282 Limburgse besturen kopen samen energie aan

17.06.2015 | # # # 
Deel dit bericht
Energieaankoop provincie

Provincie Limburg start een nieuwe aanbesteding voor de aankoop van aardgas en elektriciteit voor de periode 2016-2018. Net zoals in de huidige raamovereenkomst kunnen lokale besturen samen energie aankopen. “Door een groepsaankoop ondersteunen we de lokale besturen, bundelen we de krachten en genieten zo van enorme schaalvoordelen. De 44 Limburgse gemeentebesturen, alle OCMW-besturen, politiezones, hulpverleningszones, meerdere kerkbesturen en woonzorg-/of gehandicaptenzorgvoorzieningen doen mee met deze procedure. In totaal gaat het over 282 instanties en dat is een mooi resultaat”, zegt gedeputeerde Igor Philtjens, ook bevoegd voor Facilitair Beheer.

Het is via PROCLIM, de opdrachtencentrale van het provinciebestuur Limburg, dat deze raamovereenkomst gelanceerd wordt voor de levering van energie voor alle provinciale instellingen en voor geïnteresseerde lokale, openbare besturen in Limburg zoals steden, gemeenten, OCMW’s, politiezones, hulpverleningszones, woon- en zorgcentra, enz.

Een besparing van bijna 20 miljoen euro

In 2013 sloot het provinciebestuur Limburg een raamovereenkomst af met de energieleveranciers EDF Luminus, Electrabel en Lampiris. Deze overeenkomst loopt eind dit jaar af. Het aankoopbeleid dat toen gelanceerd werd naar de lokale besturen om samen energie aan te kopen, kende toen ook een groot succes. Het leverde bijna 20 miljoen euro besparing op voor de looptijd van 2,5 jaren (berekend aan de hand van de ingediende prijzen en de verbruiksgegevens van het voorgaande jaar). “Hierdoor krijgen alle lokale besturen in deze economisch moeilijke tijden meer ademruimte en beleidsruimte om andere projecten in hun gemeente te realiseren,” stelt gedeputeerde Igor Philtjens.

Groene stroom

Dankzij het afsluiten van een raamovereenkomst kan provincie Limburg gunstige tarieven verkrijgen en zo ook haar milieudoelstellingen realiseren door te kiezen voor groene, duurzame energie. “Daarmee kunnen de provincie en de lokale besturen een belangrijk voorbeeld stellen en het past in ons streven naar een CO2-neutrale provincie,” besluit Igor Philtjens.

De Provincieraad keurde op 17 juni 2015 het opstarten van een nieuwe raamovereenkomst goed.