Grootschalige restauratiecampagne ‘120 tegen 2021’ op schema

12.12.2020 | # # # # # 
Deel dit bericht
120 tegen 2021

Dankzij de grootschalige restauratiecampagne ‘120 tegen 2021’ krijgen alle 120 monumenten in het Openluchtmuseum Bokrijk een grondige restauratie. Meer dan 60 jaar na de museumoprichting verzekeren we hiermee het behoud van waardevol erfgoed dat afkomstig is uit heel Vlaanderen. Zonder dat was het twijfelachtig of toekomstige generaties zouden kunnen blijven genieten van deze getuigen van ons verleden. 

Gelet op de omvang van het project ‘120 tegen 2021’ en de complexiteit ervan ging Bokrijk over tot de aanvraag van een meerjarenpremieovereenkomst. De Vlaamse overheid kende in 2016 een premie toe van 14,5 miljoen euro aan vzw Domein Bokrijk voor de restauratie van het onroerend erfgoed voor de periode 2017-2021. De provincie Limburg engageerde zich voor de bijkomende financiering.  De totale financiële injectie bedraagt 25 miljoen euro. Daarnaast voorzag de vzw een budget rond haar museale werking.

Meer dan restaureren alleen
We hebben van de restauraties gebruik gemaakt om ook andere aspecten tegelijkertijd aan te pakken. Vooreerst de museale invulling van elk huis. Denken we aan de expo’s van Bruegel of BKRK-vakmanschap. Maar we hebben daarnaast ook contact opgezocht met de 44 gemeentebesturen om hun erfgoed dat in Bokrijk staat terug onder de aandacht te brengen bij hun inwoners. Er zijn meer dan 50 monumenten afkomstig uit meer dan 20 Limburgse gemeenten. Verder hebben we ons historisch archief bijgewerkt en enkele publicaties uitgebracht.

Bokrijk-vakmanschap tonen aan groot publiek
De werken gebeuren in samenwerking met gespecialiseerde architecten en aannemers, maar ook onze eigen vakmensen werken mee. Het gaat dan vaak over werkzaamheden die voor een klassieke restauratieaannemer niet altijd even gemakkelijk zijn. Bokrijk heeft zelf heel wat expertise over bouwhistorische technieken in huis. Het is fijn om dit Bokrijk-vakmanschap op grote schaal te kunnen tonen aan het publiek.

Unieke beleving voor jong en oud
De werken lopen bij wijze van spreken 365 dagen per jaar. Dat wil zeggen dat je als bezoeker elke handeling van redelijk dichtbij kan volgen. Dat is een unieke beleving! We bouwden zelfs destijds een uitkijktoren langs de kerk om de restauratie vanuit de hoogte te kunnen gadeslaan. Dus zelfs als je komt wandelen nu in coronatijden zie je echt restauratievakmensen aan het werk. Boeiend voor jong en oud.

Bokrijk klaar voor de volgende 60 jaar
Tegen eind 2021 worden de laatste restauratiewerken binnen de restauratiecampagne ‘120 tegen 2021’ opgestart. We zitten hiermee volledig op planning zoals we in 2017 voorzien hadden. Tegen einde 2023 is alles afgewerkt en klaar voor de volgende 60 jaar. Daarom plannen we in 2023 een reeks festiviteiten om dit unieke momentum in de museumgeschiedenis in beeld te brengen: een grote interactieve tentoonstelling, een documentaire, een overzichtsboek waarin elk monument aan bod komt en meerdere studiedagen rond bouw- en restauratietechnieken.

Lees de artikels in de krant (.pdf)

120 tegen 2021