11.251 nieuwe Limburgers, 365 dagen lang

20.06.2018 | # # # # # # 
Deel dit bericht
professionaliseringstraject kleinschalige logies

© Serge Minten

Elke dag of nacht verblijven gemiddeld 11.251 toeristen in onze provincie. Deze toeristen zorgen voor een grote economische meerwaarde, niet alleen voor de logiessector maar ook voor de handel en horeca. Om de economische kracht van de Limburgse logiessector verder te versterken kunnen de uitbaters van kleinschalige logies deelnemen aan een professionaliseringstraject én is er een impulsfinanciering voor investeringen in comfort en beleving.

In 2017 zijn bijna 1,3 miljoen aankomsten en meer dan 4,1 miljoen overnachtingen genoteerd. Kijken we terug op de voorgaande jaren dan hebben we vooral in 2015 een enorme sprong voorwaarts gemaakt met een stijging van 15,4 % in het aantal aankomsten en 14,2 % in het aantal overnachtingen. Na een verdere versterking in 2016, hebben wij in 2017, deze positie weten te handhaven.

Economie van de vrije tijd: toekomstgericht economisch speerpunt
Omzet is de basisvoorwaarde voor een rendabel ondernemerschap. Toeristische ondernemers hebben hierin een grote verdienste. Ze creëren welvaart en jobs in onze provincie. Sinds 2010 is er een continue groei van het aantal jobs in de Limburgse toeristische sector, jobs die in onze provincie verankerd zijn. Anno 2018 is de economie van de vrije tijd dan ook uitgegroeid tot een sterk economisch speerpunt zowel in termen van ondernemerschap als in termen van jobs. Op dit elan moet de komende jaren verder worden gegaan.

Toeristisch groeipad
Een sterk partnerschap tussen overheid en ondernemers en de steun van Toerisme Limburg hebben ervoor gezorgd dat deze ondernemers doelgerichte promotie op de binnen- en buitenlandse markt kunnen voeren. Deze succesvolle krachtenbundeling heeft Toerisme Limburg en de provincie Limburg begin dit jaar doorgetrokken naar een coaching- en ondersteuningsprogramma voor de meer dan 800 Limburgse kleinschalige logies. Uitbaters krijgen hier de kans om deel te nemen aan traject waarin ze nieuwe kansen ontdekken om de uitbating verder te versterken en te wapenen voor de toekomst.

In het zogenaamd professionaliseringstraject wordt de logiesuitbater ondersteund om bewuste en strategische keuzes te maken. Het traject omvat een doorlichting, een mystery visit, collectieve inspiratiesessies rond de thema’s gastvrijheid, rendement en yieldmanagement, sales en marketing, foodcost en in house coaching. Daarna wordt een individueel groeiplan uitgewerkt waarmee de uitbater aan de slag kan.

Een eerste groep van 30 uitbaters heeft inmiddels het volledige traject doorlopen. Op dit moment volgt een tweede groep van 30 uitbaters het traject en in het najaar wordt het derde traject opgestart. Voor de uitvoering van een bedrijfsgerichte actie die past in het groeiplan kunnen de logies een provinciale subsidie van 7.500 euro aanvragen.

Impulsfinanciering voor comfort en beleving
Om het verblijf van de gasten in kleinschalige logies nog te verbeteren, voorziet de provincie Limburg sinds dit jaar een impulsfinanciering voor investeringen in comfort en beleving. Daarmee kunnen logiesuitbater een investeringssteun van maximaal 10.000 euro krijgen voor het verbeteren van het comfort en maximaal  van 20.000 euro voor investeringen die de belevingswaarde verhogen. Voor de eerste indieningsronde heeft de deputatie 28 aanvragen volledig of gedeeltelijk goedgekeurd en is er voor 241.460 euro aan investeringssteun toegekend.

Met de ingediende dossiers wordt het kwaliteitsniveau verder opgetrokken. 9 projecten betreffen investeringen ter verbetering van het verblijfscomfort. 13 dossiers moeten de beleving naar een hoger niveau tillen en 6 dossiers zijn gecombineerde investeringsdossiers voor meer comfort en beleving. Opvallend is dat sterk wordt ingezet op streekbeleving en dat hiervoor aansluiting wordt gezocht met het succes van het Limburgs fietstoerisme. Ook op de groeiende gastenvraag naar voorzieningen voor fysiek en mentaal welbevinden wordt door 11 logies ingezet.

Lees het artikel in de krant (.pdf)