Vier regionale musea krijgen steun van Provincie Limburg

12.08.2014 | # # # # # # # 
Deel dit bericht
Modemuseum Hasselt

Het Limburgse provinciebestuur heeft het voorstel van de regionale indeling van vier musea goedgekeurd. Het gaat over een verlenging voor het Jenevermuseum Hasselt, de Musea Maaseik en het Museum de Mindere in Sint-Truiden. Het  Modemuseum Hasselt wordt nu aan het lijstje toegevoegd. Deze musea ontvangen van de provincie elk een jaarlijkse werkingssubsidie van 100.000 euro. “Het Modemuseum Hasselt wordt nu voor het eerst regionaal ingedeeld en ontvangt voortaan ook een provinciale subsidie om te kunnen werken aan een sterkere profilering en een beter aanbod om zo een groter publiek aan te trekken” aldus gedeputeerde van Cultuur en Erfgoed Igor Philtjens.

Enkel musea met een kwaliteitslabel komen in aanmerking voor een regionale indeling. Dit betekent dat de musea een regionale uitstraling waarmaken en een rol opnemen voor het erfgoed in de regio en/of samenwerken met organisaties en vrijwilligers in de regio, de zogenoemde “erfgoedgemeenschap”. Om enkele knelpunten m.b.t. de regionale werking van het Modemuseum Hasselt te verbeteren heeft het museum in samenwerking met het Provinciaal Centrum Cultureel Erfgoed (PCCE) de afgelopen drie jaar een voorbereidend traject ontwikkeld. De provincie Limburg ondersteunde dit traject ook financieel.

Uit de aanvragen voor regionale indeling van de vier musea en de plaatsbezoeken blijkt globaal dat de vier musea de afgelopen tien jaar positief zijn geëvolueerd. De professionalisering is zichtbaar en deze trend moet zich kunnen voortzetten om een sterk en attractief aanbod aan musea in de provincie Limburg kunnen waar te maken. Het Jenevermuseum en het Modemuseum Hasselt, de Musea Maaseik en het Museum de Mindere in Sint-Truiden kunnen zich verder profileren als erfgoedspelers met een regionale uitstraling, een effectief bezoekersbereik en een goede samenwerking met de “erfgoedgemeenschap”.

Igor Philtjens: “Limburg heeft baat bij een sterk museumlandschap. We hebben nood aan kwaliteitsvolle musea die bezoekers een unieke beleving kunnen bieden die ze niet snel vergeten. Dat streven we na met de eigen provinciale musea – het Gallo-Romeins Museum en het Openluchtmuseum Bokrijk – , maar we willen ook middelgrote musea stimulansen geven om te groeien en zich te profileren. Musea spelen een cruciale rol in het in stand houden van collecties erfgoed en het vertellen van de verhalen omtrent die collecties. Deze verhalen zijn gebonden aan onze provincie, ze bieden mensen inzicht in de geschiedenis en het karakter Limburg en zijn een inspiratiebron voor de toekomst. Daarom moeten we de musea blijven steunen.”