Nieuwe fietsverbinding tussen Alken en Wellen

4-05-2015 - # # # #
Alken Wellen fietspad fietsroutenetwerk FRNW

De gemeentebesturen Alken en Wellen breiden het fietsroutenetwerk uit met een verbinding tussen beide centra. Het tracé loopt van het centrum van Alken via de Hameestraat – Hoogsimsestraat – Alkerhoekstraat – Klein Tervoorstraat – Chemin 96 tot aan de Overbroekstraat – Hofakker naar de Christinakapel in het centrum van Wellen. Dit tracé vormt de meest rechtstreekse verbinding.

De bestaande verbinding op het fietsroutenetwerk via de Leemkuilenstraat gaat nu om de kernen heen en betekent voor de meeste inwoners omrijden. Het nieuwe tracé zal 6,237 km lang zijn en is een vooruitgang voor onze gemeente. De provincie Limburg subsidieert dit project.