300 vacatures in Limburgse vrijetijdseconomie

11.10.2013 | # # # # # 
Deel dit bericht
toerisme

De vrijetijdseconomie in Limburg telt meer dan 300 openstaande jobs. “Het is onze ambitie om tegen 2018 te zorgen voor 2000 extra jobs in de deze belangrijke sector. Maar we kunnen nu al beginnen met het invullen van de vele openstaande vacatures. Zo komen we tegemoet aan een dringende vraag van onze toeristische ondernemers, die op zoek zijn naar werkkrachten.”, zegt de Limburgse gedeputeerde van Toerisme en Cultuur, Igor Philtjens, naar aanleiding van het jobfestival LiftOff in Genk.

1 op 10 werkt al in vrijetijdseconomie

De vrijetijdseconomie in Limburg is uitgegroeid tot een belangrijke werkgever. Meer dan 36 000 mensen verdienen er hun brood. Dat is 9,6 procent van de actieve bevolking. “De vrijetijdseconomie is een interessante werkgever. Het is immers een sector die draait om mensen, niet om machines. De jobs zijn niet delokaliseerbaar en er is ruimte voor laaggeschoolden. Doordat het vaak ook gaat om deeltijdse jobs is er ook ruimte voor extra levenskwaliteit” legt gedeputeerde Igor Philtjens uit.

In het SALK rapport en uitvoeringsplan kreeg de vrijetijdseconomie ook veel aandacht. Er zal ingezet worden op het aantrekken van meer toeristen om onze provincie te bezoeken en op het investeren in innovatie en kwaliteit bij de toeristische ondernemers.

“Het is onze ambitie om via dit plan 2.000 extra arbeidsplaatsen te creëren in de vrijetijdseconomie. Maar we zien dat de werkgevers in deze sector vandaag al op zoek zijn naar kwalitatief personeel. Er zijn 300 openstaande vacatures in de sector. Onze eerste focus moet dus liggen op het invullen van deze jobs, in het belang van werkgevers en werkzoekenden” aldus Igor Philtjens.

Werkgevers zoeken momenteel zowel laag- en hooggeschoolden als personen met specifieke expertises: managers, onthaalmedewerkers, promotiemedewerkers, eventmanagers, verantwoordelijken voor toeristische accommodaties, kamermeisjes, enz.

“Met onze aanwezigheid op deze jobbeurs wilt Toerisme Limburg de ondernemers ondersteunen in het vinden van creatieve en innovatieve mensen. Limburg is bekend om zijn gastvrijheid, en kwalitatief personeel is in de vrijetijdseconomie, misschien nog meer als in andere sectoren, het visitekaartje van het bedrijf. Tegelijkertijd willen we ook de Limburger zelf laten kennis maken met de vele opportuniteiten die er in de vrijetijdseconomie zijn en dat dit een ambitieuze sector is met veel mogelijkheden” verklaart Igor Philtjens, die ook voorzitter is van Toerisme Limburg.

Samenwerking met VDAB

Toerisme Limburg wilt ondernemers nog sterker ondersteunen in hun zoektocht naar geschikte arbeidskrachten en zocht daarom contact met de VDAB.  Momenteel worden verschillende pistes bestudeerd. Zo zou Toerisme Limburg een virtueel servicepunt kunnen worden van de VDAB worden en de jobaanbiedingen direct verspreiden op de consumentenwebsite www.toerismelimburg.be, op de zakelijke website www.toerismewerkt.be en op haar andere online communicatieplatformen. Toerisme Limburg zou ook de CV’s van de afgestudeerden van de toerismehogescholen kunnen verzamelen en als databank ter beschikking stellen van de toeristische ondernemers in Limburg.

Toerisme Limburg en de VDAB zetten samen stappen in de richting van een verbetering van de toeristische opleidingstrajecten, zoals vermeld in het SALK-actieprogramma. Vandaag is er al een samenwerking tussen Toerisme Limburg, de hogeschool PXL, Hotelschool Hasselt, UHasselt, de VDAB en Toerisme Vlaanderen rond het project ‘Talents for Tourism’. Dat project wil nagaan welke competenties de toerismemedewerkers momenteel hebben, welke er tussen 2014 en 2020 nodig zijn en hoe de opleidingen en vormingen daarop kunnen aansluiten. Toerisme Limburg en PXL starten dit onderzoek dit najaar. De resultaten worden voorjaar 2014 verwacht.

Knelpuntvacatures helpen invullen

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) telde op 31 augustus 2013 welgeteld 336 vacatures in het Normaal Economisch Circuit (NEC). Dit betreft voornamelijk contracten voor onbepaalde, lange of korte duur, startbanen en studentenjobs. Het NEC-cijfer is volgens de VDAB de beste indicator om de vraag van de arbeidsmarkt weer te geven. Bijkomend had de VDAB eind augustus nog 183 niet-ingevulde uitzendopdrachten. (Let wel: eenzelfde vacature kan leiden tot een reeks opeenvolgende uitzendopdrachten of  kan doorgegeven worden via meerdere uitzendkantoren.)

“Voor de beroepen in de vrijetijdseconomie is de horeca met twee derden (65 %) van het openstaande jobaanbod veruit het sterkst vertegenwoordigd. Er is in die horeca een grote vraag naar polyvalent medewerker restaurant, keukenmedewerker, kelner en kok”, zegt Marc Cloostermans, directeur Competentiecentra van de VDAB Limburg. “Maar buiten de horecasector is er ook een grote vraag naar onthaalbedienden/receptionisten, kamermeisjes, polyvalente hotelmedewerkers, verkopers van sport- en vrijetijdsartikels en autobuschauffeurs. Verder is er nog een significant openstaand jobaanbod in wellicht meer seizoensgebonden activiteiten voor podiumtechniekers en begeleiders van sportactiviteiten. Dus je mag stellen dat één derde van de vacatures gesitueerd is binnen takken van de vrijetijdseconomie die op dit moment nog weinig gekend zijn.”

“Er zijn dus veel arbeidsmogelijkheden in de groeiende vrijetijdseconomie in Limburg. Dat beseffen de Limburgers misschien te weinig. Het zijn boeiende jobs, die professionaliteit vergen en die geknipt zijn voor Limburgers en hun legendarische gastvrijheid.” besluit Igor Philtjens.