20 Limburgse gemeenten bereiden WO I-herdenking voor

06.12.2013 | # # # # 
Deel dit bericht
Helmen Halen

In zeker 20 van de 44 Limburgse gemeenten worden nu al projecten en evenementen voorbereid ter gelegenheid van de herdenking van het begin van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Dat blijkt uit de subsidieaanvragen die de provincie Limburg heeft ontvangen. Het provinciebestuur heeft dit jaar 200.000 euro vrijgemaakt voor steun aan diverse herdenkingsinitiatieven. “Ik hoop dat tegen 2018 alle Limburgse gemeenten op de kar springen”, aldus gedeputeerde van Cultuur, Erfgoed en Toerisme Igor Philtjens. “Limburg schrijft mee aan de geschiedenis van de Groote Oorlog.”

Wereldoorlog I leeft in Limburg. Verschillende gemeenten, scholen, heemkringen, cultuurverenigingen en erfgoedorganisaties hebben samen bijna een half miljoen euro gereserveerd voor de realisatie van projecten ter nagedachtenis van de Groote Oorlog. De provincie Limburg heeft een subsidiereglement in het leven geroepen om deze projecten mee mogelijk te maken. Bij de eerste subsidieronde van de provincie Limburg in april kwamen vier aanvragen binnen, bij de tweede (net afgesloten) ronde is dat aantal opgelopen tot liefst 29 stuks. De projecten spreiden zich uit over de hele provincie en over de hele herdenkingsperiode (2014-2018).

Educatieve meerwaarde en toeristisch potentieel

Zowat alle Limburgse WO I-projecten hebben een educatief luik: lesbrieven, educatieve mappen, filmpjes, toneelvoorstellingen, workshops … “Dat verheugt me in het bijzonder”, zegt gedeputeerde Igor Philtjens. “Ik vind het belangrijk dat jongeren vanaf het kleuteronderwijs tot in het secundair onderwijs worden betrokken bij de herdenking. Zij mogen nooit vergeten wat er destijds is gebeurd. Ik hoop dat al deze educatieve initiatieven inspirerend zullen werken voor anderen.” Veel projecten hebben ook oog voor de toeristische meerwaarde van het WO I-erfgoed in de provincie. Dankzij initiatieven als geocache, wandel- en fietsroutes en duiding van WO I-relicten krijgen zowel toeristen als plaatselijke bewoners inzicht in de gruwel van de Groote Oorlog.

Nieuwe oproep

Het subsidiereglement ter ondersteuning van lokale WO I-projecten loopt door tot in 2018. In de periode 2014-2018 wordt hiervoor jaarlijks 75.000 euro uitgetrokken. Elk gesubsidieerd project past in het overkoepelende project “Limburg 1914-1918. Kleine verhalen in een Groote Oorlog”. Igor Philtjens: “Het Limburgse WO I-verhaal is nog lang niet volledig en moet door elke Limburger mee worden geschreven.” Heb je een interessant verhaal of voorwerp dat gelinkt is aan de Eerste Wereldoorlog, neem dan contact op het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) tijdens de kantooruren.

Van Hamont-Achel tot Heers

Informatie over de gesubsidieerde aanvragen is terug te vinden op de website www.limburg1914-1918.be. Hieronder alvast een overzicht van de begunstigden: Stadsbestuur Bree, vzw Haelen 1914-2014, Erfgoed Sint-Lambrechts-Herk, Gemeente As, Koninklijke  Vereniging van Limburgse schrijvers  Beringen, Heemkring Bilisium, Davidsfonds Dilsen-Stokkem, Gemeente Halen, Museum Slag der Zilveren Helmen, Werkgroep de Groote Oorlog rond de Kluis, Daltonschool Hasselt, Toneelvereniging Berk&Beem Hechtel-Eksel, Gemeente Heers, Heemkring Groot-Heers, Heemkring Heppen, Bibliotheek Herk-de-Stad, Documentatiecentrum De Graef Kuringen, Erfgoed Lanaken, Gemeente Leopoldsburg, Museum Kamp van Beverlo, Atheneum Leopoldsburg, vtbKultuur Limburg, Limburgse Studies vzw, Geschied- en Heemkundige Kring Lummen, Musea Maaseik, Gemeente Maasmechelen, Tichelrij Sint-Truiden, Stad Tongeren, Toerisme Voerstreek vzw en Gemeente Zonhoven.